„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis su į Šiaulių banko grupę persikeliančiais INVL darbuotojais


Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2023 m. lapkričio 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su dukterinių įmonių UAB „INVL Asset Management“ ir „INVL Life“, UADB darbuotojais, kurie persikelia į AB Šiaulių banką ar jo dukterines įmones, įgyvendinant 2022 m. lapkričio 22 d. sudarytą „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe sandorį, sudarė opcionų sutartis, kurių pagrindu 2027 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą.

Tikslus įsigyjamų akcijų skaičius bus apskaičiuotas 2024 m., kai bus žinomas 2023-12-31 dienos bendrovės nuosavo kapitalo, tenkančio akcijai, dydis pagal audituotas metines konsoliduotas ataskaitas. Bendra suma, kuri bus perskaičiuojama į kiekį, pasirašytuose sutartyse yra lygi 122.908 EUR. Akcininkams tikslus akcijų skaičius, kuris bus suteiktas pagal opcionų sutartis, bus atskleistas bendrovės metinėje ataskaitoje ir paskelbta viešai.

Iš viso nuo 2016 metų, kai bendrovė darbuotojams pradėjo siūlyti akcijų opcionus, grupės darbuotojai,  įskaitant šiemet pasirašytas sutartis, kuriose akcijų kiekis yra nurodytas, yra sudarę akcijų opcionų sutarčių dėl 734.318 „Invaldos INVL“ akcijų, iš kurių jau įsigijo 447.179 vienetus akcijų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com