Enefit Greeni tootmisandmed – november 2023


Enefit Green tootis novembris 108,4 GWh elektrienergiat ehk 32,7% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Kasv tulenes uute ehituses olevate ning käesoleval aastal valminud tuuleparkide toodangust.

Novembri keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 5,5 ja 6,6 m/s (võrdlusperioodil vastavalt 5,8 m/s ja 5,6 m/s).

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia novembri toodangumahud muutusid aastaga -8,8% ja +2,6% võrra.

Novembri pelletitoodang kahanes mullusega võrreldes 4,8% ja moodustas 13,9 tuhat tonni.

„Ehituses olevate tootmisvarade panus toodangu kasvu on järk-järgult paranemas ning vastuvõtmiseks vajalikud elektrivõrgu testid töös. Stabiilsest talveilmast tulenevalt on tuuleolud on viimase kuul pigem tagasihoidlikud ning toodangu maht on jäänud oodatust väiksemaks. Jätkame pingutusi olemasolevate tootmisvarade töökindluse parendamisel nii Eestis kui Leedus. Leedu Šilute tuulepargis oleme koos hoolduspartneri General Electricuga kasutusele võtnud vajalikud täiendavad abinõud ja lisameeskonnad, et saavutada eesmärgipärane töökindlus ning tootmistulemus,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.


  November 2023 November 2022Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti49,152,3-6,1%
Leedu52,025,2106,7%
Läti3,03,9-23,6%
Poola0,70,470,5%
Soome3,70,0-
Kokku108,481,732,7%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul91,764,143,2%
sh. uued tuulepargid27,6--
Koostootmine15,617,1-8,8%
Päike1,00,599,6%
sh. uued päikesepargid0,4--
Muud0,10,1150,2%
Kokku108,481,732,7%
    
Soojusenergia, GWh57,756,32,6%
    
Pelletid, tuh t13,914,6-4,8%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.