Kolmandate osapoolte kohtuvaidlus seoses Purtse tuulepargi kasutusloaga


Tartu Halduskohus otsustas oma 21. detsembri 2023 kohtumäärusega võtta menetlusse kolmanda osapoole Eesti Ühistuenergia OÜ kaebus Lüganuse valla vastu. Kaebaja taotleb Enefit Wind Purtse AS-le antud Purtse tuulepargi kasutuslubade tühistamist. Kohus andis kaebajale esialgse õiguskaitse, mille kohaselt tuleb Purtse tuulepargi võimsust piirata 3 megavatile tuuliku kohta (kokku 5 x 3 MW installeeritud 5 x 4,2 MW asemel).

Kasutusload on Purtse tuulepargile antud ehitusloa alusel, mille järgi on tuulikute võimsus 5 x 4,2 MW. Kaebajale kuulub naabruses asuv 5 tuulikuga tuulepark ning ta väidab kaebuses, et tema huvid on kahjustatud seoses Purtse tuulepargist lähtuva varjutusefektiga.

Enefit Green leiab, et kasutusload on väljastatud õiguspäraselt ja kavatseb esialgse õiguskaitse seadmise vaidlustada.

Enefit Green teatas 20. septembril 2022 sama kaebaja hagist Enefit Wind Purtse AS vastu (link börsiteatele), millega taotleti Purtse tuulepargi ehituse peatamist. Viru Maakohus rahuldas esialgse õiguskaitse avalduse, mille kohaselt ehitus peatati. 24. novembril 2022 esialgne õiguskaitse tühistati ja ehitus jätkus vastavalt kehtivale ehitusloale.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.