Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. februar 2024

Oversikt over transaksjoner:

DatoAggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
20.12.23 75 309  67,54  5 086 039
21.12.23 4 853  64,93  315 096
22.12.23 5 000  67,47  337 370
25.12.23 -    -    -  
26.12.23 -    -    -  
Tidligere transaksjoner 13 885 336   
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 13 970 498  62,37  871 290 807


I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 29 067 376 egne aksjer, tilsvarende 1,42% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen
Head of Investor Relations
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com 

VedleggAttachments

NHY Share buyback  26 12 2023