Investeringsforeningen StockRate Invest - Prospekt


Prospektet er opdateret som følge af, at foreningens afdelinger er blevet kategoriseret efter artikel 8 i EU’s disclosureforordning. Det har medført ændringer i prospektet, som med opdateringen indeholder beskrivelser af afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika med tilhørende bilag.

Prospektet er endvidere opdateret med nyt benchmark for foreningens afdelinger, finanskalender for 2024 samt enkelte præciserende ændringer.

Prospektet træder i kraft den 1. januar 2024.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside stockrateinvest.dk.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filAttachments

SRI Prospekt december 2023_clean inkl. SFDR

Contact Data