Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. februar 2024

Oversikt over transaksjoner:

DatoAggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
3.1.24 150 000  66,29  9 942 930
4.1.24 4 763  66,38  316 159
5.1.24 4 912  66,07  324 552
8.1.24 49 456  66,25  3 276 331
9.1.24 70 000  66,60  4 662 238
Tidligere transaksjoner 14 093 347   
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 14 372 478  62,49  898 202 648


I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 29 469 356 egne aksjer, tilsvarende 1,44% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen
Head of Investor Relations
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com 

VedleggAttachments

NHY Share buyback  09 01 2024