Investeringsforeningen StockRate Invest – Årsrapport 2023


Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for Investeringsforeningen StockRate Invest.

Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside stockrateinvest.dk

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 15. marts 2024.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filAttachments

SR - Årsrapport 2023

Contact Data