Investeringsforeningen StockRate Invest - Prospekt


Opdateret prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret med nøgletal for 2023. Herudover er der foretaget generelle præciseringer, heriblandt i afsnittet for henholdsvis administration og depot.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside stockrateinvest.dk.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

Vedhæftet filAttachments

SRI Prospekt februar 2024_clean Inkl. SFDR

Contact Data