Investeringsforeningen StockRate Invest – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024


Investeringsforeningen StockRate Invest indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes fredag, den 15. marts 2024, kl. 10.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filAttachments

SRI_Indkaldelse til GF 15.03.2024

Contact Data