Tornator Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu


Tornator Oyj - Pörssitiedote 8.3.2023 klo 9.00

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

 

Tornator Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Tornator Oyj on tänään julkaissut vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Tornatorin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.

Tämän tiedotteen liitteenä on tilinpäätös sekä PDF- että xHTML-tiedostona. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi 

 

Tornator Oyj on tänään julkaissut myös tilinpäätöksestä erillisen vuosikertomuksen vuodelta 2023. Vuosikertomukseen voit tutustua Tornatorin verkkosivuilla: https://www.tornator.fi/wp-content/uploads/2024/03/Tornator_Vuosikertomus_FI_2023-1.pdf

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi


Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 195 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

LiitteetAttachments

Tornator Oyj konsernitilinpäätös 31.12.2023 743700HAOL35VNKK1711-2023-12-31-fi

Contact Data