FEBRUAR-MÆNGDER: FORTSAT FREMGANG PÅ TVÆRS AF FÆRGENETVÆRKET


INVESTOR NEWS nr. 17 - 12. marts 2024
 

Færge – fragt: De samlede mængder i februar 2024 var 15,7% højere end i 2023 og steg 11,1% justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og lukningen af Calais-Tilbury-ruten. Månedens høje organiske vækst afspejler i en vis grad et relativt lavt aktivitetsniveau i februar 2023.

Nordsømængderne var højere end i 2023 primært drevet af stigende mængder mellem Storbritannien og Holland, Tyskland og Danmark. Middelhavsmængderne var ligeledes højere end i 2023 efter fremgang på alle ruter, især mellem det sydlige Tyrkiet og Italien.

På Den Engelske Kanal var mængderne fortsat højere end i 2023 drevet af ruterne på Dover Strædet samt mellem Irland og Frankrig. Østersømængderne var også højere end i 2023 på trods af reduktion af kapaciteten mellem Estland og Sverige i forhold til 2023.

For de sidste 12 måneder 2024-23 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 4,9% til 39,2 mio. fra 41,3 mio. i 2023-22. Nedgangen var 5,3% justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og Calais-Tilbury-lukningen.

Færge – passager: Antallet af passagerer i februar 2024 var 69,9% højere end i 2023 og steg 16,0% justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet. Den justerede stigning var drevet af flere passagerer på Den Engelske Kanal, mens antallet af passagerer på andre ruter var lavere end i 2023. Antallet af biler steg 51,3% og steg 7,2% justeret for Gibraltarstrædet.

For de sidste tolv måneder 2024-2023 steg det samlede antal passagerer 19,9% til 4,8 mio. sammenlignet med 4,0 mio. for 2023-22. Stigningen var 13,4 % justeret for Gibraltarstrædet.


DFDS færgemængder        
 Februar Hele året
Fragt202220232024Ændr. 202220232024Ændr.
Lanemeter, '0003.3523.0643.54515,7% 43.31841.26639.233-4,9%
          
Passager202220232024Ændr. 202220232024Ændr.
Passagerer, '0009521135969,9% 9604.0084.80319,9%


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for marts 2024 forventes offentliggjort 12. april 2024 omkring kl. 10.00.


Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47


Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.200 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.


Vedhæftet filAttachments

DFDS_DK_NR_17_12_03_2024_FEB_VOLUMEN