Investeringsforeningen StockRate Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2024


Investeringsforeningen StockRate Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2023 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 18,10 kr. pr. andel i afdeling Globale Aktier Udloddende blev godkendt. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild, Henrik Kraft Scharling og Sara Krüger Falk, der alle var på valg, blev genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
DirektørContact Data