Rush Factory Oyj - Tilinpäätöstiedote


Rush Factory Oyj

28.03.2024 klo 9.00

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj - Tilinpäätöstiedote

Tilikauden 1.1.-31.12.2023 liikevaihto oli 3,213 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0,001 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,090 miljoonaa euroa. Tapahtumakausi sisälsi yhteensä 26 Color Obstacle Rush –tapahtumaa. Vuosi 2023 oli suuri parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Pienempi määrä tapahtumia auttoi taittamaan negatiivisen käyttökateputken yhdessä toteutettujen kustannussäästöjen kanssa. 


TILIKAUDEN 2023 PÄÄKOHDAT

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2023 liikevaihto oli 3,213 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0,001 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,090 miljoonaa euroa. 
  • Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 26 Color Obstacle Rush –tapahtumaa.
  • Toteutetut kustanussäästöt nostivat käyttökatteen positiiviseksi tapahtumamäärän pysyessä samalla tasolla edellisen vuoden kanssa. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

  • Kauden 2024 lipunmyynti on ollut vaihtelevaa. Saksassa ennakkomyynti on sujunut onnistuneesti. Englannin ja Ruotsin lipunmyynti puolestaan on ollut hieman odotettua vaisumpaa. Tammikuun perinteisessä hintaporraskampanjassa myytiin 0,460 eurolla lippuja Color Obstacle Rush -tapahtumiin.
  • Ennakkomyynti kaudelle 2024 on nyt 1,452 miljoona euroa.
  • Yhtiön omistaman kiinteistön käyttöönottokatselmus on sovittu suoritettavan 2.4.2024. Yhtiö odottaa katselmuksen sujuvan onnistuneesti jolloin Maskun kunnan määräämä rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä johtuva sakko 168 640 euroa mitätöitäisiin. Mahdollista sakkoa ei ole kirjattu tulosvaikutteisena tilinpäätöstiedotteen lukuihin.
  • Pääomistajan Niemelän Markka & Ropo Oy kanssa on käynnissä neuvottelut oman pääoman ehtoisten lainojen konvertoinnista SVOP-rahastoon. Konvertointi on tarkoitus tuoda varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

H2 2023 KATSAUS

Vuoden 2023 toisella puoliskolla järjestettiin 8 Color Obstacle Rush -tapahtumaa. Lipunmyynti on muuttunut lähivuosina lähemmäs tapahtumaa ja tästä syystä myös perinteisesti suurempia kaupunkeja on jätetty niin viime kuin kuluvanakin vuonna kalenteriin myös vuoden toiselle puoliskolle myyntiajan ollessa näin pidempi. Tapahtumamäärä H2 aikana oli kuitenkin merkittävästi pienempi edelliseen puoliskoon verrattuna joka rasittaa H2 kannattavuutta.

H2 2023 liikevaihto oli 1,140 miljoonaa euroa ja käyttökate -0,053 miljoonaa euroa. Liikevoitto raportointikaudella oli -0,097 miljoonaa euroa.

Ennakkomyynti kaudelle 2024 aloitettiin syksyllä ja raportointikauden loppuun mennessä ennakkomyynti oli 0,451 miljoonaa euroa. 


NÄKYMÄT JA TAVOITTEET

Tapahtumakauden näkymät ovat positiiviset erityisesti suurimmalla markkinalla Saksassa. Lisäksi Suomen tapahtumien myynti on sujunut suunnitellusti, Ranskan ollessa myöskin lähellä tavoiteltua. Englannin ja Ruotsin tapahtumien osalta myynnistä odotettiin enemmän, joten tuleville vuosille tapahtumien lukumäärää tullaan tarkastelemaan uudelleen kyseisillä markkinoilla.

Usean tappiollisen vuoden jättämät vaikutukset näkyvät toiminnassa edelleen. Yhtiön omistaman kiinteistön käyttöönottokatselmuksen 2.4.2024 läpimenolla on suuri vaikutus mahdollisen rakennusvelvoitteen laiminlyönnin sakon myötä. Kiinteistön valmistumisella ja mahdollisella myynnillä saattaa olla myös merkittävä vaikutus yhtiön näkymiin.

Yhtiö ei julkaise taloudellisia tavoitteita monen vuoden poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2023 oli 2,397 miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä raportointikauden lopussa oli -0,584 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste tarkastelukauden lopussa oli -30,00%.

Konsernin saamat ennakkomaksut 2024 tapahtumista olivat 0,451 miljoonaa euroa ja konsernin rahavarat raportointikauden lopussa olivat 0,027 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,468 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄEN KOMMENTIT

“Vuoteen 2023 lähdimme raskaasti tappiollisen vuoden 2022 takia tekemään vain suurimpia tapahtumia jättäen hieman epävarmempia kaupunkeja pois kalenterista. Tästä syystä tapahtumia oli kalenterissa normaalia vähemmän, 26 kappaletta. Samalla kun kalenteria karsittiin, teimme myös kustannussäästöjä toiminnan supistuessa. Verrattaessa vuoden 2022 ja 2023 liikevaihtoa ja käyttökatetta voimme olla tyytyväisiä vuoden 2023 suoritukseen. Suurempaa selkään taputusta emme vielä ala harrastamaan, sillä tavoitteemme ovat koko ajan olleet paljon korkeammalla. Tavoitteena viime vuodelle oli saada tilanne rauhoitettua ja ns. uusi startti. Tässä voimme ajatella onnistuneemme. Kasvua tarvitsemme kuitenkin vielä sillä tämän kokoisena olemme vielä turhan pieni julkinen yhtiö. Tätä kasvua tavoittelemmekin, mutta haastavassa taloustilanteessa ei uuden tapahtumakonseptin julkaisuun vain yksinkertaisesti ollut edellytyksiä.

Color Obstacle Rush -konseptilla on ikää jo kymmenen vuotta ja moni onkin jo ehtinyt pohtia kyseisen konseptin elinikää. Olemme testanneet vuosien aikana monta erilaista muutosta konseptiin, mutta päätyneet kuitenkin takaisin lähtöpisteeseen. Itse tapahtuma on edelleen viihdyttävä ja kymmenessä vuodessa on tullut jo uusi sukupolvi jos toinenkin tapahtuman kohderyhmään. Maiden välillä on tänä vuonna normaalia suurempaa vaihtelua, Saksan ja Itävallan myydessä hyvin ja Englannin ja Ruotsin takkuillessa enemmän. Selityksiä tälle saattaa toki olla useampia, mutta yhtenä vaihtoehtona ainakin tulevaan on pitää huonommin myyvissä maissa tai kaupungeissa välivuosi joka on usein nostanut myyntiä seuraavalle vuodelle. Itse emme usko konseptin olevan vielä menneen talven lumia sillä esimerkiksi Wienin tapahtuma on myynyt tänä vuonna paremmin kuin koskaan aiempina vuosina. 

Lähdemme tähän tapahtumakauteen innolla ja odotamme niin hauskoja tapahtumia kuin onnistumisia tälle vuodelle suunniteltuihin uusiin kustannussäästöihin. Tämän vuoden aikana toivottavasti pääsemme myös myymään muutakin kuin Color Obstacle Rush -tapahtuman lippuja. 

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2023

Rush Factory Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 25.4.2024 yhtiön internetsivuilla osoitteessa: rushfactory.fi/sijoittajille.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.5.2024 ja siitä lähetetään erillinen kutsu myöhemmin. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Q1 neljännesvuositiedote julkaistaan 18.4.2024.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2024 julkaistaan 24.8.2024.

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT 

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)1.1.-31.12.20231.7.-31.12.20231.1.-31.12.2022*1.7.-31.12.2022
Liikevaihto, t€3,2131 1402,9401,313
Käyttökate (EBITDA), t€90-53-1,132-587
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta2.8 %neg.neg.neg.
Liikevoitto, (EBIT) t€1-97-1240-631
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta0.0 %neg.neg.neg.
Tulos ennen veroja (EBT)-73-172-1339-725
Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdostaneg.neg.neg.neg.
Tilikauden tulos-73-172-1339-725
Oman pääoman tuotto, %neg.neg.neg.neg.
Sijoitetun pääoman tuotto, %neg.neg.neg.neg.
Omavaraisuusaste, %-30.00%-30,00 %-28.59%-28.59%
Nettovelkaantumisaste, %-123.16%-123,16 %-162.20%-162.20%
Osakekohtainen tulos, €-0.031-0,073-0.567-0.307
Osakekohtainen oma pääoma, €-0.247-0,247-0.199-0.199
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin2,360,7982 360 7982,360,7982,360,798
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa2,360,7982 360 7982,360,7982,360,798
Henkilöstö13141414
     
     
*tilintarkastettu    

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

 1.1.-31.12.20231.1.-31.12.2022
Alin kurssi0,320,88
Ylin kurssi1,203,13
Tilikauden keskikurssi0,642,17
Osakkeiden vaihdon kehitys kpl1 459 9881 631 734
Osakkeiden vaihdon kehitys %61,84 %69,12 %

KONSERNIN TULOSLASKELMA

K O N S E R N I -1.1.20231.7.20231.1.20221.7.2022
T U L O S L A S K E L M A-31.12.2023-31.12.2023-31.12.2022*-31.12.2022
     
LIIKEVAIHTO3 212 707,311 139 894,582 939 786,201 312 703,31
  0,00 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot69 747,2567 546,4850 921,1838 781,37
Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00
Ostot tilikauden aikana-996 535,74-395 948,95-1 388 310,71-662 845,84
Varastojen lisäys / vähennys-60 350,88-135 890,29-119 147,02-62 308,68
Ulkopuoliset palvelut-219 996,56-57 808,06-274 521,34-78 700,33
Materiaalit ja palvelut yhteensä-1 276 883,19-589 647,29-1 781 979,06-803 854,85
  0,00 0,00
Henkilöstökulut 0,00 0,00
Palkat ja palkkiot-369 387,40-147 817,66-442 319,03-227 094,08
Henkilösivukulut 0,00 0,00
Eläkekulut-62 417,91-25 262,25-78 052,83-37 509,05
Muut henkilösivukulut-10 789,09-4 595,17-11 705,00-5 527,64
Henkilöstökulut yhteensä-442 594,40-177 675,08-532 076,86-270 130,77
  0,00 0,00
Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00
Suunnitelman mukaiset poistot-89 054,45-43 933,61-107 297,24-44 694,23
Konserniliikearvon poisto 0,00 0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-89 054,45-43 933,61-107 297,24-44 694,23
  0,00 0,00
Liiketoiminnan muut kulut-1 472 963,23-493 298,40-1 809 046,45-864 262,34
  0,00 0,00
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)959,29-97 113,32-1 239 692,23-631 457,51
  0,00 0,00
Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,00
Muilta3 517,68-18 924,781 728,05-57,91
Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00
Muille-77 006,31-56 283,92-100 905,63-93 166,50
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-73 488,63-75 208,71-99 177,58-93 224,41
  0,00 0,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- 0,00 0,00
SIIRTOJA JA VEROJA-72 529,33-172 322,03-1 338 869,81-724 681,92
  0,00 0,00
Tuloverot 0,00 0,00
Tilikauden verot0,000,000,000,00
Tuloverot yhteensä0,000,000,000,00
  0,00 0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)-72 529,33-172 322,03-1 338 869,81-724 681,92
     
*tilintarkastettu    

KONSERNITASE

K O N S E R N I T A S E31.12.202331.12.2022*
   
V  A  S  T  A  A  V  A  A  
   
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat oikeudet1520,79 921,95
Liikearvo  
Muut aineettomat hyödykkeet3001 500,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä1 820,7011 421,95
   
Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet  
Omistetut113 224,80113 224,80
Rakennukset ja rakennelmat  
Omistetut24 665,1226 521,64
Koneet ja kalusto177 956,68247 841,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1 509 692,691 460 508,65
Aineelliset hyödykkeet yhteensä1 825 539,291 848 096,87
   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ1 827 359,991 859 518,82
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
Vaihto-omaisuus  
Aineet ja tarvikkeet62 510,43122 861,31
Ennakkomaksut0,00 
Vaihto-omaisuus yhteensä62 510,43122 861,31
   
   
Lyhytaikaiset  
Myyntisaamiset111 221,0276 129,26
Lainasaamiset23 030,90 
Muut saamiset196 723,4839 731,20
Siirtosaamiset148 466,64323 715,61
Lyhytaikaiset yhteensä479 442,04439 576,08
   
Rahoitusarvopaperit  
Muut osakkeet ja osuudet0,0013 000,00
   
Rahat ja pankkisaamiset27 215,2024 729,09
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ569 167,67600 166,48
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ2 396 527,662 459 685,30


K O N S E R N I T A S E31.12.202331.12.2022
   
V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A  
   
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma  
Osakepääoma250 000,00250 000,00
 250 000,00250 000,00
Muut rahastot  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 874 201,081 874 201,08
Osakeanti  
Muut rahastot yhteensä1 874 201,081 874 201,08
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-2 987 472,69-1 607 572,24
Tilikauden voitto (tappio)-72 529,33-1 338 869,81
Oman pääoman ehtoinen laina352 000,00352 000,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ-583 800,95-470 240,97
   
   
   
VIERAS PÄÄOMA  
   
Pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta607 550,84647 426,40
   
Lyhytaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta138 700,23140 047,57
Saadut ennakot450 525,72814 645,61
Ostovelat928 148,07693 170,63
Muut velat650 852,35444 191,52
Siirtovelat204 551,40190 444,55
Lyhytaikainen yhteensä2 372 777,772 282 499,88
   
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ2 980 328,612 929 926,28
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ2 396 527,662 459 685,30
   
*tilintarkastettu  

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  
 Tilinpäätös 31.12.2023Tilinpäätös 31.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta  
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/-)-72 529-1 338 870
Oikaisut (+/-):  
Suunnitelman mukaiset poistot89 054107 297
Rahoitustuotot ja -kulut73 48999 178
Muut oikaisut0-33 080
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta90 014-1 165 475
   
Käyttöpääoman muutos  
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos-39 866-59 265
Vaihto-omaisuuden muutos60 351133 646
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos72 525687 163
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja183 024-403 932
   
Maksetut korko- ja rahoituskulut-57 906-92 406
Saadut korot sekä valuuttakurssivoitot3 5181 728
Maksetut verot00
Liiketoiminnan rahavirta (A)128 635-494 610
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-56 896-361 983
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot091 365
Investoinnit muihin sijoituksiin13 000-13 000
Ostetut tytäryhtiöosakkeet0 
Investointien rahavirta (B)-43 896-283 617
   
Rahoituksen rahavirta  
Maksullinen oman pääoman lisäys010 877
Pitkäaikaisten lainojen nostot49 796724 933
Lainojen takaisinmaksut-91 019-45 459
Maksetut osingot0 
Rahoituksen rahavirta (C)-41 223690 351
   
Yhteensä43 517-87 876
   
Muuntoerot41 031-49 770
Rahavarat tilikauden alussa24 72962 835
Rahavarat tilikauden lopussa27 21524 729
   
Muutos43 517-87 876


Oma pääomaTilinpäätös Tilinpäätös
 31/12/2023 31.12.2022
    
Sidottu oma pääoma   
    
Osakepääoma250 000,00 250 000,00
Osakepääoma250 000,00 250 000,00
    
Sidottu oma pääoma yhteensä250 000,00 250 000,00
    
    
Vapaa oma pääoma   
    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 874 201,08 1 874 201,08
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 874 201,08 1 874 201,08
    
    
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta-2 956 858,45 -1 610 046,58
Muuntoerot-30 614,24 2 474,33
Voitto edellisiltä tilikausilta-2 987 472,70 -1 607 572,25
    
Tilikauden voitto/tappio-72 529,33 -1 338 869,81
    
Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 1.1.352 000,00 352 000,00
Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 31.12.352 000,00 352 000,00
    
Vapaa oma pääoma yhteensä-1 185 800,95 -1 072 240,97
    
Oma pääoma yhteensä-583 800,95 -470 240,97

RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto ‐%

Oman pääoman tuotto ‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto ‐%

Sijoitetun pääoman tuotto ‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin. 

Omavaraisuusaste -%

Omavaraisuusaste ‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste ‐% = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.

Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja arvonalennukset. Liiketulos ‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.


Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

 

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

 

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

 

 

LiiteAttachments

Rush Factory Oyj - Tilinpäätöstiedote 28.3.2024