Naujasis privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity Fund II“ sieks pritraukti 250 mln. eurų


Pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse „Invalda INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują informuotiems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Private Equity Fund II“, kuris tęs sėkmingą privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklą. Į Baltijos, Lenkijos ir kaimyninių valstybių verslus investuosiantis naujasis privataus kapitalo fondas sieks pritraukti mažiausiai 250 mln. eurų investicijų ir bus didžiausias Baltijos šalyse, o maksimalus fondo dydis sieks 400 mln. eurų.

„INVL Private Equity Fund II“ veiklą pradeda Lietuvos bankui pritarus fondo taisyklėms.

„Manome, kad „INVL Private Equity Fund II“ bus geriausias pasirinkimas vietos ir užsienio investuotojams, kurie supranta mūsų regioną ir jame atsirandančias galimybes bei yra pasirengę investuoti į rinkoje veikiančias ir turinčias pagrįstų planų sparčiai augti bendroves. Fondo kapitalas ir investicijų valdytojų žinios bus papildomas šaltinis, skatinantis bendrovių ir šalių, į kurias investuojama, vystymuisi.

„Invaldos INVL“ komanda yra sukaupusi per 30 metų patirtį perkant, pertvarkant ir auginant rinkos lyderius regione. Tą patvirtina ir esamo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondo sėkminga veikla, įskaitant konkrečias savo srityse pirmaujančias portfelio įmones. Naująjį fondą valdys ta pati komanda, kuri jau parodė gebėjimą investuoti, įgyvendinti sudėtingus sandorius bei valdyti bendroves užtikrinant jų sparčią plėtrą ir vertės augimą“, – teigia „Invaldos INVL“ vadovas Darius Šulnis.

„Naujasis fondas tęs sėkmingą 165 mln. eurų dydžio privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ strategiją, kuris investavo ir reikšmingai augino portfelyje esančius verslus tokiose srityse kaip su klimato kaita kovojančios atliekų perdirbimo sektoriaus bendrovės, prie visuomenės gerovės prisidedančios sveikatos priežiūros, maisto perdirbimo srityse veikiančios įmonės, kurios jau šiandien yra savo srities lyderiai, kaip kad „Eco Baltia“, „InMedica“, „Eglės Sanatorija“ ar „Galinta“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ įgyvendintų sandorių grynoji vidinė grąžos norma 2023 metų pabaigoje sudarė 26 proc., o pinigų daugiklis – 1,9 karto. Jeigu investuotojai fondui skirtas lėšas tuo pačiu metu būtų nukreipę investicijoms į akcijų indeksus „OMX Baltic All Share“ ir „MSCI Eastern Europe ex RU“, grąža būtų atitinkamai 20 ir 17 procentinių punktų mažesnė“, – sako „INVL Private Equity Fund II“ ir „INVL Baltic Sea Growth Fund“ vadovaujanti partnerė Deimantė Korsakaitė.

Pasak jos, viešosios rinkos ekvivalentas (angl. public market equivalent) yra įrankis palyginti investicijas į privataus kapitalo ir listinguojamas įmones.

Naujasis fondas tęs „INVL Baltic Sea Growth Fund“ strategiją – pasinaudoti patraukliomis galimybėmis Baltijos šalyse ir Lenkijoje investuojant į vidutinio dydžio įmones, kurios, įliejus papildomo kapitalo, turi potencialo tapti savo sektoriaus lyderėmis regione, ir taip užtikrinti investuotojams patrauklią pagal riziką grąžą. Fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas reikšmingai padidinti kapitalo vertę ilguoju laikotarpiu. Bus siekiama suformuoti diversifikuotą 10-12 investicijų portfelį, suteikiant taikiniams vėlyvos plėtros kapitalo, taip pat vykdant įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas. Planuojame, kad fondas į vieną portfelio investiciją investuos nuo 15 mln. iki 35 mln. eurų, tačiau, esant reikšmingam vertės auginimo su papildomomis investicijomis potencialui, galės vykdyti ir mažesnes pirmines kapitalo investicijas.

„Ir toliau laikysimės griežtos investicijų disciplinos ir investuosime tik į bendroves, kuriose matysime aiškų vertės kūrimo potencialą ir kaip mūsų įsitraukimas kartu su vadovybe padėtų užtikrinti spartesnį verslo augimą ir plėtrą“, – teigia „INVL Private Equity Fund II“ ir „INVL Baltic Sea Growth Fund“ vadovaujanti partnerė.

„INVL Private Equity Fund II“ investicinių vienetų pirmojo platinimo pabaigą, surinkus bent 125 mln. eurų, tikimasi paskelbti iki 2024 metų pabaigos. Minimali investicija į fondą – 10 mln. eurų, tačiau valdymo įmonė turi teisę priimti ir investuotojus su mažesne investuojama suma. Taip pat valdymo įmonė steigia finansuojantįjį fondą, kuris investuos į „INVL Private Equity Fund II“, o minimali investicijų suma į šį fondą sudarys 125 tūkst. eurų.
Siekiant maksimaliai suderinti investuotojų ir naują fondą valdančių partnerių interesus, fondo valdymo komanda investuos reikšmingą sumą, kuri sudarys mažiausiai 10 proc. viso „INVL Private Equity Fund II“ fondo dydžio. Planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos.

Naują fondą įsteigusi pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ laikosi aukščiausių korporatyvinio valdymo ir rizikos valdymo standartus, jos veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „INVL Private Equity Fund II“ turtą saugo ir lėšų judėjimą prižiūri bei kontroliuoja depozitoriumas. Lietuvos bankas licenciją vykdyti veiklą pagal  alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą „INVL Asset Management“ suteikė 2017 m. spalį.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com