Forløb af den ordinære generalforsamling 2024


Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 16 - 2024
til Nasdaq Copenhagen

10. april 2024

Forløb af den ordinære generalforsamling 2024

ROCKWOOL A/S har den 10. april 2024, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023 taget til efterretning, årsrapporten for 2023 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Derudover blev vederlagsrapporten for 2023 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlags- og nomineringskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2024 til den ordinære generalforsamling i 2025.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 43 DKK (5,8 EUR) pr. aktie à nominelt 10 DKK, svarende til i alt 125 mio. EUR.

Jes Munk Hansen, Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev valgt som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionskomiteens anbefaling med hensyn til lovpligtig regnskabs- og bæredygtighedsrapportering.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion.

Ligeledes godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om at tildele 100 mio. DKK til Fonden for genopbygning af Ukraine.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kähler som formand og Jørgen Tang-Jensen som næstformand.

Yderligere information:        

Michael Zarin
Vice President, Group Communications
ROCKWOOL A/S
+45 40 84 15 26        

Vedhæftet filAttachments

SE-2024-16_DA