Program for betingede aktier


Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 17 - 2024
til Nasdaq Copenhagen

10. april 2024

Program for betingede aktier

Bestyrelsen i ROCKWOOL A/S har i dag, i overensstemmelse med vederlagspolitikken, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. april 2024, besluttet at tildele Restricted Share Units, inklusiv fantom units (”RSUer”) til en gruppe på op til 85 medarbejdere bestående af Koncernledelsen og udvalgte ledende nøglemedarbejdere (”Deltagerne”). Formålet med programmet er at ensrette Deltagernes interesser med selskabets aktionærers interesser, at give Deltagerne et incitament til fortsat ansættelse, samt at fremme værdiskabelsen i selskabet.

Bestyrelsen har i alt tildelt Deltagerne 7.725 RSUer og ved udløbet af optjeningsperioden giver hver RSU indehaveren en ret til at modtage en ROCKWOOL B-aktie, eller, i tilfælde af fantom units, et kontant beløb baseret på aktiekursen på tidspunktet for ombytningen. Dagskursen for hver RSU er 2.243,21 DKK svarende til gennemsnitskursen for ROCKWOOLs B-aktie i 15 dage frem til tidspunktet for beslutningen om tildelingen. Den samlede dagsværdi af RSU-tildelingen er 2,3 mio EUR.

RSUerne modner den 25. maj 2027. Efter udløbet af optjeningsperioden byttes de optjente RSUer til B-aktier med en nominel værdi på DKK 10. For så vidt angår fantom units foretages en tilsvarende kontantafvikling. Begge tildelinger er betinget af, at Deltageren fortsat er ansat i ROCKWOOL Koncernen.

Indehavere af RSUer har ingen aktionærrettigheder indtil overførslen af ROCKWOOL B-aktier som følge af udløbet af den førnævnte optjeningsperiode. Information om gennemførte overførsler af B-aktier til registrerede ledelsesmedlemmer vil blive offentliggjort som selskabsmeddelelse ved udløb af optjeningsperioden, jf. MAR artikel 19, og inkluderet i ROCKWOOL A/S’ vederlagsrapport for det relevante regnskabsår.

RSU-tildelingen er underlagt dansk ret samt vederlagspolitikken.

RSU-programmet har ingen udvandingseffekt for eksisterende aktionærer.

Vederlagspolitikken kan findes på
https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/remuneration/.

Yderligere information:        

Michael Zarin
Vice President, Group Communications
ROCKWOOL A/S
+45 40 84 15 26

Vedhæftet filAttachments

SE-2024-17_DA