GF on saanut omistusoikeuden Uponorin vähemmistöosakkeisiin ja Uponorin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta


Uponor Oyj, pörssitiedote, 29.4.2024, klo 16.45

GF on saanut omistusoikeuden Uponorin vähemmistöosakkeisiin ja Uponorin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Georg Fischer AG (”GF”) on asettanut vakuuden, jonka Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välitysoikeus on hyväksynyt Uponor Oyj:n (”Uponor”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä. GF on siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Uponorin osakkeisiin osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Kun vakuus on asetettu ja vähemmistöosakkeiden omistusoikeus siirretty, lunastusmenettelyn osapuolina olevilla Uponorin vähemmistöosakkailla on oikeus saada ainoastaan lunastushinta ja siitä mahdollisesti maksettava korko.

Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on Uponorin hakemuksesta päättänyt 18.4.2024, että Uponorin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun GF on saanut Osakeyhtiölain mukaisessa vireillä olevassa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Uponorin osakkeisiin. Uponorin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin pörssilistalta tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.

Lisätietoja:

Reetta Härkki, Lakiasiainjohtaja, Uponor
reetta.harkki@uponor.com
+358 (0) 20 129 2835

Tietoja Uponorista

Kestävien ja innovatiivisten virtausratkaisujen maailmanlaajuisesta edelläkävijästä, Uponorista, tuli osa Georg Fischer -konsernia marraskuussa 2023. Autamme asuin- ja liikerakentamisen asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta sekä kehitämme jatkuvasti uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun kodeissa ja muissa rakennuksissa. Valjastamalla veden mahdollisuudet parannamme viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttö- ja jätevesiratkaisujamme sekä lämmitys- ja viilennysratkaisujamme myydään yli 80 maassa. www.uponorgroup.com