Equinor ASA: Eks utbytte fjerde kvartal 2023 i dag


Aksjene i Equinor ASA (OSE: EQNR; NYSE: EQNR) vil fra og med i dag handles eksklusiv kontantutbytte for fjerde kvartal 2023 slik det fremgår under.

Ex-dato: 15. mai 2024

Ordinært utbyttebeløp: 0,35

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,35

Annonsert valuta: USD

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12