Beslut från Clean Motions årsstämma 


Vid årsstämman i Clean Motion AB fastställdes årsredovisningen för 2023 och beslutades att ingen utdelning lämnas. Den riktade kvittningsemissionen beslutades enligt förslag. Ändring av bolagsordningen beslutades enligt förslag. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Joel Rozada, Sofia Haby, Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter samt Emma Rozada som styrelsesuppleant. BDO med huvudansvarige Katarina Eklund valdes till revisor till nästa årsstämma. På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Göran Folkesson till styrelsens ordförande. Dessutom beslutades om bemyndigande enligt styrelsens förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Val av styrelse och revisor
Joel Rozada, Sofia Haby, Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter samt Emma Rozada som styrelsesuppleant.BDO med huvudansvarige Katarina Eklund valdes till revisor till nästa årsstämma.
På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Göran Folkesson till styrelsens ordförande.

Ändring av bolagsordning
Stämman valde att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Riktad kvittningsemission
Stämman beslutade att genomföra den riktade kvittningsemissionen för försäljningen av THETC The Techno Creatives Ventures ABs (”The Techno Creatives”) andel i Electric Vehicle Cloud Technology AB (”EVCT”) motsvarande 7 655 340 aktier till en teckningskurs om 1,306 kronor, i enlighet med de villkor som kommunicerades genom pressmeddelande den 11 april 2024.

Arvode
Stämman beslutade att inget arvode för styrelsen skall utgå. 
Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Lerum, 2023-05-15

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson VD
Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.