IDEX - Ex. Reparasjonsemisjon i dag


Utstedernavn: IDEX Biometrics ASA

Ex. Dato: 16. mai 2024

Type selskapshandling: Potensiell reparasjonsemisjon

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.