Equinor ASA: Meldepliktig handel


Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinors aksjespareprogram og langtidsinsentivprogram.

Enkelte primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i Equinors aksjespareordning har den 21. mai 2024 fått tildelt aksjer.

Videre har enkelte primærinnsidere som deltar i Equinors langtidsinsentivprogram den 21. mai 2024 fått tildelt aksjer til en kurs på NOK 302,08 pr aksje i forbindelse med selskapets langtidsinsentivprogram.

Langtidsinsentivprogrammet er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-25 prosent avhengig av den enkelte deltakerens stilling. Netto årlig beløp investeres i Equinor aksjer. Aksjene er bundet i tre år.

Detaljer om individuelle tildelinger av aksjer til primærinnsidere og deres nærstående er inntatt i vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

VedleggAttachments

2024-05-21 - Allocation of shares - LTI 2024-05-21 - Allocation of shares