Equinor ASA: Kjøp av aksjer til aksjeprogram for ansatte


Nedenfor følger informasjon om transaksjoner knyttet til tilbakekjøpsprogrammet for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse.

Dato for annonsering av tilbakekjøpsprogrammet: 7. februar 2024.

Varighet av tilbakekjøpsprogrammet: 15. februar 2024 til 15. januar 2025.

Størrelse av tilbakekjøpsprogrammet: Samlet kjøpesum i tilbakekjøpsprogrammet er inntil NOK 1.156.000.000 og det maksimale antall aksjer som kan erverves er 16.800.000, hvorav opp til 7.400.000 aksjer kan erverves i perioden fra 15. februar 2024 til 15. mai 2024, og opptil 9.400.000 aksjer kan erverves i perioden fra 16. juni 2024 til 15. januar 2025.

Den 15. mai 2024 kjøpte Equinor ASA totalt 542.903 egne aksjer ved Oslo Børs til en gjennomsnittspris på NOK 302,0797 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

DateAggregert volum (antall aksjer)Vektet gjennomsnittspris
pr. aksje (NOK)
Total transaksjonsverdi (NOK)
    
15 mai 2024542.903302,0797163.999.975
    
Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under tilbakekjøpsprogrammet1.630.902278,3734453.999.747
    
Totalt kjøpt under tilbakekjøpsprogrammet2.173.805284,2940617.999.722


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 76.936.375 egne aksjer, tilsvarende 2,56% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer ervervet under selskapets tidligere tilbakekjøpsprogram for aksjer til bruk i selskapets aksjebaserte insentivprogrammer, og aksjer ervervet under selskapets offentliggjorte tilbakekjøpsprogram for aksjer som vil bli brukt til å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

VedleggAttachments

Equinor aksjeprogram for ansatte - 15 mai 2024