Laurence de Moerlooze fratræder som EVP og Chief Medical Officer i Bavarian Nordic


KØBENHAVN, Danmark, 21. maj 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at Laurence de Moerlooze har valgt at fratræde sin stilling som Executive Vice President og Chief Medical Officer i selskabet for at søge nye udfordringer. Hun fortsætter sit virke i Bavarian Nordic indtil udgangen af maj 2024. Selskabet vil iværksætte en søgning med henblik på ansættelse af en ny Chief Medical Officer.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “På vegne af alle i Bavarian Nordic vil jeg gerne takke Laurence for hendes væsentlige bidrag til selskabet gennem vores kommercielle transformation over de seneste år. Laurence tiltrådte i 2020 for at opbygge en udviklingsafdeling, der kunne understøtte vores voksende kommercielle forretning. Med etableringen af globale medicinske og regulatoriske teams samt en klinisk organisation, der er tilpasset til den fortsatte lifecycle management af produktporteføljen og udvikling af pipelinen, er disse mål nu opfyldt. Laurence har nu valgt at søge nye udfordringer uden for Bavarian Nordic, og vi ønsker hende det bedste i hendes fremtidige virke.”

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2024

Vedhæftet filAttachments

2024-14-da