Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024.

Dato for når andre transje av 2024-programmet ble annonsert: 25. april 2024.

Varigheten til andre transje av 2024-programmet: 16. mai til senest 22. juli 2024.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 25. april 2024, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/616715

Den 16. mai 2024, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 600.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 298,4881 aksje.

Oversikt over transaksjoner:

DatoHandels- plattformAggregert daglig volum (antall aksjer)Vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
16. maiOSE600.000298,4881179.092.860
 CEUX   
 TQEX   
     
Totalt for periodenOSE600.000298,4881179.092.860
 CEUX   
 TQEX   
     
Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under andre transje av 2024-programmet

OSE   
CEUX   
TQEX   
Totalt   
     
Totale tilbakekjøp under andre transje av 2024-programmet

OSE600.000298,4881179.092.860
CEUX   
TQEX   
Totalt600.000298,4881179.092.860

 
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 77.204.003 egne aksjer, tilsvarende 2,57% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 70.006.714 egne aksjer, tilsvarende 2,33% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations,
+47 412 60 584

VedleggAttachments

Detaljert oversikt over transaksjoner