Equinor ASA: Annonsering av kontantutbytte per aksje i NOK for fjerde kvartal 2023


Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 7. februar 2024 et ordinært kontantutbytte per aksje på USD 0,35 og et ekstraordinært kontantutbytte på USD 0,35 per aksje for fjerde kvartal 2023.

Kontantutbytte i NOK per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 16. mai 2024, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 10,7254. Samlet kontantutbytte per aksje på USD 0,70 for fjerde kvartal 2023 er dermed NOK 7,5078 per aksje.

Kontantutbyttet vil bli utbetalt 28. mai 2024 til relevante aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.