Grönt ljus för EVIG i europa – Clean Motion visar vägen för framtidens fordonsbransch


Svenska Clean Motion har fått grönt ljus för sitt soldrivna elfordon EVIG i EU. Nu är bolaget redo att ta den europeiska marknaden med storm och sätta en ny standard för hållbara kommersiella elfordon.

Jonsered, Sverige – 2024-05-30

Svenska e-mobility bolaget Clean Motion meddelade under gårdagen att deras fordon EVIG har uppfyllt alla krav och är godkänd i alla tester för europeiskt typgodkännande och kommer nu kunna säljas och registreras i hela EU. Bolaget väntar nu på den administrativa handläggningen som beräknas ta 4 veckor.

Clean Motion tillverkar lätta solcellsdrivna elfordon och med sitt senaste fordon EVIG för ‘last-mile delivery’ utmanar man nu transportfordonsmarknaden från grunden.

“Låg kostnad, solcellsdrift och radikalt lägre utsläpp vid tillverkning gör att Clean Motion står ut. Vi visar vägen för den framtida fordonsbranchen”, säger Sofia Haby VD på Clean Motion.

Med EVIG positionerar man sig för att möta den växande efterfrågan på lätta kommersiella elfordon i Europa och ta en betydande marknadsandel. Drivet av övergången till hållbara städer och EU’s Mission: ”100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030" så förväntas den europeiska marknaden tiofaldigas med en årlig försäljning på 1,3 miljoner fordon år 2030.

Clean Motion har förfrågningar från företag inom leverans och bud över hela europa. Bolaget har i nuvarande stund flertalet kunder som önskar framtidssäkra sin verksamhet genom inköp av fordon som tillåts köras i stadskärnan.
Efterfrågan på EVIG är stor och Clean Motion kommer prioritera leveranser av fordon till större kunder där den framtida beställningsvolymen estimeras av kund till 100+fordon. Distributörer i sydeuropa kommer också få tidiga leveranser av fordon.

Bolaget arbetar i denna stund med att bygga ett robust distributions- och servicenätverk för att säkra storskaliga kunder över hela Europa.
För den svenska marknaden kommer fokus ligga på strategiska samarbeten med kunder som önskar vara del av en vidareutveckling av EVIG.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Haby VD                         
Clean Motion AB                        
Tel: +46 76 866 36 09                        
Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se