AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


12:15 Lontoo, 14:15 Helsinki, 31.5.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31. toukokuuta 2024.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Urpo Salo.

YHTIÖN JOHTOON KUULUMATTOMILLE HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVA KERTALUONTEINEN TAKAUTUVA LISÄKORVAUS
Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille Thorstein Abrahamsenille ja Dr Jelena Manojlovicille maksetaan kummallekin 25.000 euroa kertaluonteisena takautuvana lisäkorvauksena heidän viime vuonna tekemästään huomattavasta ylimääräisestä työstä ja ympärivuorokautisesta saavutettavuudesta toiminnan helpottamiseksi vaikeina aikoina, haastavien markkinaolosuhteiden vallitessa vuoden aikana sekä yhtiön organisaation muutosten ja supistetun johtoryhmän myötä yhtiö on jatkanut toipumistaan ja parantanut taloudellista tulostaan siten, että vuonna 2023 saavutettiin yksi yhtiön parhaista taloudellisista tuloksista.

HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 90,24 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta
vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältä oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetut valtuutukset ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Guy Konsbruck

MUUT TIEDOT
Afarak Group SE:n osakkeiden kokonaismäärä 31.5.2024 on yhteensä 277.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 16.041.514 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com
viimeistään 14. kesäkuuta 2024 alkaen.

HELSINGISSÄ 31. TOUKOKUUTA 2024

AFARAK GROUP SE
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com