Orion kehittämässä suomalaista life science-teollisuutta laajassa yhteishankkeessa


ORION OYJ                
LEHDISTÖTIEDOTE
03.06.2024 KLO 09.30
        
Orion kehittämässä suomalaista life science-teollisuutta laajassa yhteishankkeessa

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen Turun yliopiston johtamalle laajalle konsortiohankkeelle, jossa Orion on mukana. Business Finlandin, yritysten ja yliopistojen rahoittaman hankekokonaisuuden budjetti on yhteensä 11.7M€, ja hankkeen tavoitteena on tulevaisuuden tuotantolaitos. LifeFactFuture-hanke yhdistää life science - ja teknologiayritysten huippuosaamisen sekä suomalaiset tutkijat. Yhteishankkeen lisäksi Orionilla on oma rinnakkaisprojekti, jonka tavoitteena on uusien teknologioiden hyödyntäminen lääketeollisuudessa. Rahoituspäätös on erinomainen esimerkki julkisten tutkimus- ja kehittämispanostusten suuntaamisesta tärkeään tutkimusyhteistyöhön korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Konsortioon kuuluvat Orionin lisäksi Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen muut johtavat life science -valmistajat sekä data- ja teknologiayrityksiä. Lisäksi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea on mukana hankkeessa lääkelainsäädännön asiantuntijana. Hankeyhteistyön tavoitteena on vauhdittaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja datan tehokkaampaa hyödyntämistä sekä tehdä Suomesta maailman houkuttelevin paikka life science -teollisuudelle.

Business Finland toteaa hankkeen rahoituspäätöksessä, että ainutlaatuinen alan osaaminen tekee Suomesta strategisesti kannattavan tuotantomaan ja parantaa sen asemaa globaalien yritysekosysteemien solmukohtana. Hanke vahvistaa alan yritysten kilpailuetua ja -kykyä kansainvälisillä markkinoilla sekä tavoittelee liikevaihdon kasvua. Kehitystyöllä pyritään houkuttelemaan uusia investointeja Suomeen, lisäämään valmistuksen lisäarvoa sekä avaamaan uusia vientimahdollisuuksia niin life science- kuin teknologiateollisuudellekin.

Hanke mahdollistaa yhteistyön sitoutuneiden huippuosaajien välillä

Hankkeessa on mukana life science -alan kolme merkittävää toimijaa: Bayer, Orion ja Revvity. Teknologia-alan yrityksistä mukana ovat muun muassa Brightly Works, Bittium, Darekon, Nokia, Vaisala ja lisäksi laaja joukko muita alihankkijoita. Hanke linkittyy Bittiumin Seamless and Secure Connectivity -veturihankkeeseen ja erityisesti sen teemaan merkittävä toimintamallien kehittäminen, joka edistää lääkinnällisten ohjelmistojen kehitystä (RegOps).

Yhteishankkeen lisäksi Orionilla on oma rinnakkaisprojekti. Projektin tavoitteena on pyrkiä paremmin ymmärtämään ja kontrolloimaan tuotantoprosesseja ja kehittää niitä hyödyntäen tietotekniikkaa, automaatiota, uusia teknologioita ja datan käyttöä tehokkaasti. Orionin projektin kokonaisrahoitus on miljoona euroa, josta 600 000 € tulee Orionilta. Projekti koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  • Tiekartta datan hyödyntämiseen

  • Kuvantaminen yhdistettynä tekoälyratkaisuihin

  • Monitorointi ja prosessien ohjaaminen

Orionin Global Operations -toiminnon johtaja Juhani Kankaanpää kuvaa hankkeen merkittävästi tukevan uuden osaamisen ja kyvykkyyden kehittämistä Orionilla.

”LifeFactFuture -hanke keskittyy siihen, kuinka uusia teknologioita hyödyntäen on mahdollista kehittää lääketuotantoa ja sen tulevaisuutta. Tämä hanke on Orionille hieno mahdollisuus aktiivisesti osallistua uusien teknologioiden mahdollisuuksien ymmärtämiseen ja jatkuvaan parantamiseen, ja näiden myötä myös kilpailukyvyn jatkuvaan kehittämiseen”, toteaa Kankaanpää.

Yhteishanke mahdollistaa uusien verkostojen luomisen ja antaa tilaisuuden tehdä arvokasta yhteistyötä uusien korkeakoulutahojen välillä. Lisäksi Orion tukee suomalaista yritystoimintaa hankkimalla palveluja suomalaisilta pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä sekä korkeakouluilta. Yhteistyö rakentaa yhteistä osaamista asiakokonaisuuksista ja luo laajempaa ymmärrystä lääketeollisuuden tulevaisuuden vaatimuksista.
                                                
Yhteyshenkilö medialle:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja

Puh. +358 50 966 4646

Terhi.ormio@orion.fi 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.