Dovre liittyy Pyhäsalmen uusiutuvan energian konsortioon ja sen 85 MW BESS-järjestelmän kehitysprojektiin


Dovre Group Oyj                Lehdistötiedote                        3.6.2024 klo 9.30

Dovre liittyy Pyhäsalmen uusiutuvan energian konsortioon ja sen 85 MW BESS-järjestelmän kehitysprojektiin

Callio on Pyhäsalmen kunnan omistama uusiutuvan energian hankekehitysyhtiö, ja se kehittää kolmea eri projektia, joista Dovren ensimmäinen sitoumus on osallistua 85 MW kapasiteetin akkuvaraston hankekehittämiseen (Battery as an Energy Storage System, BESS). Akkuvarasto sijaitsee Pyhäsalmen vanhan kupari- ja sinkkikaivoksen välittömässä läheisyydessä. Seuraavat kaksi kehitettävää projektia ovat aurinkopuisto (PV) sekä pumppuvoimala entiseen kaivoskuiluun (Underground Pumped Hydroelectric Storage, UPHS), joista molempiin Dovrella on sekä oikeus että kiinnostus osallistua.

Tänään allekirjoitetun sopimuksen myötä Dovre Group Oyj tulee osakkaaksi yhteenliittymään, jonka muut osakkaat ovat Callio sekä Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ). Dovren sijoitus yhteenliittymään on riittävä 85 MW BESS-projektin saattamiseksi rakentamista varten valmiiksi (Ready to Build, RTB) sekä UPHS-pumppuvoimalan hankekehittämiseen investointikelpoiseksi, kunnes lopullinen rakentamispäätös on tehtävä vuoden 2024 aikana. Pumppuvoimalan hyötysuhde on paljon korkeampi verrattuna vedyn avulla varastoitavaan energiaan ja se on herättänyt runsaasti sijoittajien kiinnostusta voimalan rakentamisprojektiin.

Ilari Koskelo, Dovren hallituksen varapuheenjohtaja, toteaa:
”Viimeisten vuosien aikana Dovren fokus Suomen markkinoilla on ollut keskittyä uusiutuvan energian hankekehittämiseen ja rakentamiseen yhdessä Renetec Oy:n ja Suvic Oy:n kanssa. Uskon, että erilaisten uusiutuvan energian tuotanto- ja varastointiyksiköiden keskittäminen Pyhäsalmen kaivoksen alueelle on innovatiivinen ja tarjoaa energiantuotannon tehokkuutta Dovrelle sekä muille markkinaosapuolille nyt ja tulevaisuudessa.”

Henrik Boman, SENSin toimitusjohtaja, toteaa:
"Olemme innostuneita Dovren liittymisestä konsortioomme, sillä näemme samalla uuden uusiutuvan energian palvelukokonaisuuden synnyn Suomeen. Dovren mukaantulo vahvistaa SENSin ratkaisujen ja osaamisen kiinnostavuuden sekä tehokkuuden. Tämän kumppanuuden myötä astumme Suomen energiamarkkinaan varmoin askelin ja kumppaneidemme tukemana. Rakennamme rooliamme kestävien energiavarastojen toimittajana ja puhtaan energiatulevaisuuden mahdollistajana intohimolla.”

Lisätiedot:
Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj
Tel. +358 40 510 8408

Henrik Boman
Toimitusjohtaja, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS)
Tel. +46 70 224 63 61

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (SENS) tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja, jotka mahdollistavat siirtymisen fossiilivapaaseen ja CO2-neutraaliin energiajärjestelmään sekä paikallisesti että kansainvälisesti. SENS kehittää, suunnittelee, rakentaa ja myy suuria energiaprojekteja, joissa uusiutuvat energialähteet yhdistyvät seuraavan sukupolven energian varastointitekniikoihin, kuten maanalainen pumppuvoimala (UPHS) ja/tai akkuvarastointijärjestelmä (BESS). Yhtiö tarjoaa myös teknistä neuvontapalvelua energian varastoinnin ja energiajärjestelmien optimoinnin alalla. Yhtiö on listattu NGM Nordic SME:ssä lyhytnimellä SENS.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com