Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024.

Dato for når andre transje av 2024-programmet ble annonsert: 25. april 2024.

Varigheten til andre transje av 2024-programmet: 16. mai til senest 22. juli 2024.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 25. april 2024, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/616715

Fra 27. mai til 31. mai 2024, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 2.750.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 301,9207 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

DatoHandels- plattformAggregert daglig volum (antall aksjer)Vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
     
27. maiOSE374.440303,1215113.500.814,46
 CEUX   
 TQEX   
     
28. maiOSE610.560303,3832185.233.646,59
 CEUX   
 TQEX   
     
29. maiOSE565.000302,8834171.129.121,00
 CEUX   
 TQEX   
     
30. maiOSE600.000297,6859178.611.540,00
 CEUX   
 TQEX   
     
31. maiOSE600.000303,0115181.806.900,00
 CEUX   
 TQEX   
     
Total for periodenOSE2.750.000301,9207830.282.022,05
 CEUX   
 TQEX   
     
Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under andre transje av 2024-programmet

OSE2.865.000303,3511869.100.891,00
CEUX   
TQEX   
Totalt2.865.000303,3511869.100.891,00
     
Totale tilbakekjøp under andre transje av 2024-programmet

OSE5.615.000302,65061.699.382.913,05
CEUX   
TQEX   
Totalt5.615.000302,65061.699.382.913,05

 
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 82.219.003 egne aksjer, tilsvarende 2,74% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 75.021.714 egne aksjer, tilsvarende 2,50% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:
En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations,
+47 412 60 584

VedleggAttachments

Detaljert oversikt over transaksjoner