Rush Factory Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Markus Jaakonsaari)


Rush Factory Oyj

Yhtiötiedote: 13.06.2024 klo 12.00


Rush Factory Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Markus Jaakonsaari)


Rush Factory Oyj on vastaanottanut 12.6.2024 liputusilmoituksen, jonka mukaan Markus Jaakonsaaren omistamien osakkeiden määrä Rush Factory Oyj:n kaikista osakkeista ylittää 5 prosentin rajan. Markus Jaakonsaaren omistusosuus on ylittänyt liputusrajan ennen 6.12.2023.

Liputusilmoitus tiedotetaan takautuvasti, koska Eduskunta on 12.4.2024 hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp), jonka mukaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen sekä julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten soveltamisala laajennetaan säännellyn markkinan ohella monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään.

Markus Jaakonsaaren osuudet ilmoituksen mukaan:

 äänistä (7.A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %- osuus (7.A + 7.B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen7,41 %Click here to enter text.7,41 %2 360 798
     
     
7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 SuoraVälillinenSuoraVälillinen
 (AML 9:5)(AML 9:6 ja 9:7)(AML 9:5)(AML 9:6 ja 9:7)
A YHTEENSÄ175 0007,41 %


Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

 

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

 

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.