Årsstämma PolyPlank AB (publ)    


PolyPlank AB (publ) har hållit fortsatt årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut fattades enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara tre och en suppleant.
  • Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Henrik von Heijne, Annika Fernlund och Marina Abrahamsson och nyval av Oscar Andersson till suppleant. Till ordförande valdes Annika Fernlund.
  • Stämman beslutade om nyval av revisionsfirman BDO Göteborg AB med auktoriserad revisor Robert Björklund som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om omval av Mette Wichman (sammankallande) och Annika Fernlund till valberedningen i PolyPlank AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Marina Abrahamsson
Telefon                 070 630 15 25

Email                marina@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagaAttachments

Pressmeddelande 20240613 årsstämma