CoinShares tillkännager framgångsrik försäljning av FTX-fordran


Med en återvinningsgrad om 116 % stärker avtalet CoinShares sin finansiella hälsa och främjar fortsatt tillväxt, vilket ger betydande fördelar för aktieägare och kunder

24 juni 2024 | SAINT HELIER, Jersey – CoinShares International Limited ("CoinShares" eller "koncernen") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska investeringsföretaget specialiserat på digitala tillgångar, är glada att kunna meddela den framgångsrika försäljningen av sin FTX-fordran. Avtalet, som undertecknades idag och med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor, kommer ge en återvinningsgrad netto på 116 % efter mäklararvoden, vilket resulterar i en avkastning på 31,32 miljoner pund på fordran om 26,6 miljoner pund.

Viktiga höjdpunkter:

• Återvinningsgrad: Vid genomförandet kommer CoinShares att ha uppnått en återvinningsgrad på 116 % avseende sin FTX-fodran, vilket motsvarar en avkastning på 31,32 miljoner pund.
• Aktieägarfördelar: Den framgångsrika försäljningen av fordran kommer att avsevärt förbättra koncernens finansiella ställning och skapa möjligheter till ökad avkastning våra aktieägare.
• Kundfördelar: Den ökade finansiella flexibiliteten till följd av denna transaktion kommer att ge CoinShares möjlighet att återinvestera i tillväxt, vilket ytterligare kan stärka marknadspositionen. Kunder kan förvänta sig fortsatt innovation och förbättrade tjänster när koncernen använder denna kapitalförbättring till att driva expansion och utveckling inom sektorn för digitala tillgångar.

"Lösningen av FTX-situationen är mycket gynnsam för CoinShares. Den höga återvinningsgraden är ett bevis på vårt teams hårda arbete och kunskap. Vi är fortsatt dedikerade till att nyttja denna framgång till att belöna våra aktieägare och för att driva ytterligare tillväxt och innovation inom den digitala tillgångsindustrin."
Jean-Marie Mognetti, VD CoinShares

OM COINSHARES
CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.

För mer information om CoinShares besök: https://coinshares.com
CoinShares | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com 

PRESSKONTAKT

CoinShares
Benoît Pellevoizin
bpellevoizin@coinshares.com

M Group Strategic Communications
Peter Padovano
press@coinshares.com

Denna information är information som CoinShares är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024 kl. 07:00.Contact Data