AB logo.png
Change to the Board of Directors of Alm. Brand A/S
July 12, 2021 04:00 ET | ALM Brand A/S
Announcement no. 17/2021 Change to the Board of Directors of Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S (“Alm. Brand”) hereby announces that member of the Board of Directors Flemming Fuglede Jørgensen will...
Ændring i bestyrelsen i Alm. Brand A/S
July 12, 2021 04:00 ET | ALM Brand A/S
Selskabsmeddelelse nr. 17/2021 Ændring i bestyrelsen i Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S (“Alm. Brand”) meddeler herved, at bestyrelsesmedlem Flemming Fuglede Jørgensen med virkning fra dags dato...
AB logo.png
Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties
June 22, 2021 03:40 ET | ALM Brand A/S
The association Alm. Brand af 1792 fmba purchases shares in Alm. Brand A/S Pursuant to article 19 of the EU Regulation 596/2014 and according to a power of attorney given by Rasmus Werner Nielsen ...
Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier
June 22, 2021 03:40 ET | ALM Brand A/S
Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba køber aktier i Alm. Brand A/S I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Rasmus Werner Nielsen på...
AB logo.png
Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties
June 21, 2021 03:05 ET | ALM Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba purchases shares in Alm. Brand A/S Pursuant to article 19 of the EU Regulation 596/2014 and according to a power of attorney given by Rasmus Werner Nielsen, Alm. Brand A/S...
Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier
June 21, 2021 03:05 ET | ALM Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba køber aktier i Alm. Brand A/S I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Rasmus Werner Nielsen skal Alm. Brand...
AB logo.png
Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties
June 18, 2021 03:01 ET | ALM Brand A/S
Pursuant to article 19 of the EU Regulation 596/2014 and according to a power of attorney given by Rasmus Werner Nielsen, Alm. Brand A/S is required to file information on trading in shares in Alm....
Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier
June 18, 2021 03:01 ET | ALM Brand A/S
I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Rasmus Werner Nielsen skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes...
AB logo.png
Alm. Brand investigating strategic alternatives for Alm. Brand Liv & Pension
June 17, 2021 07:00 ET | ALM Brand A/S
Announcement no. 13/2021 Alm. Brand investigating strategic alternatives for Alm. Brand Liv & Pension In continuation of the conclusion of a conditional agreement on the fully-financed...
Alm. Brand undersøger strategiske alternativer for Alm. Brand Liv & Pension
June 17, 2021 07:00 ET | ALM Brand A/S
Selskabsmeddelelse nr. 13/2021 Alm. Brand undersøger strategiske alternativer for Alm. Brand Liv & Pension I forlængelse af indgåelsen af en betinget aftale om det fuldt finansierede køb af...