ALM Equity: Mark- oc
ALM Equity: Mark- och miljööverdomstolen ger klartecken i Kevinge Strand, Danderyd
January 20, 2020 11:41 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2020-01-20 ALM Equity (ägarandel 50%) har tillsammans med investerare drivit detaljplan för att konvertera befintligt kontorshus till unika bostäder på fastigheten Skeppet 12 intill...
ALM Equity tecknar h
ALM Equity tecknar hyresavtal med hotelloperatör
January 17, 2020 09:19 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2020-01-17 ALM Equitys affärsområde Förvaltning har tecknat hyresavtal avseende hotellfastigheten Sollentuna Städet 11 i Södra Häggvik, Sollentuna. Avtalet löper i 20 år och omfattar...
ALM Equitys dotterbo
ALM Equitys dotterbolag Småa säljer utvecklat tomtområde i Uppsala till Obos
December 30, 2019 06:45 ET | ALM Equity AB
2019-12-30 ALM Equitys dotterbolag Småa AB har utvecklat 38 nya bostads- och skoltomter i området Skölsta, Uppsala. Fastigheten bestod initialt av cirka 82 tomter, varav 10 såldes 2016,...
ALM Equitys dotterbo
ALM Equitys dotterbolag Småa AB avyttrar sista etappen av projektet Vita Staden, Stockholm
December 30, 2019 02:00 ET | ALM Equity AB
Stockholm 2019-12-30 ALM Equitys dotterbolag Småa AB, har avyttrat de 7 fastigheterna Fågelspindeln 1-7 i Hammarbyhöjden i Stockholm. Fastigheterna utgjorde den andra och sista etappen i projektet...
ALM Equity vinner ma
ALM Equity vinner markanvisning i Barkarby Centrum, Järfälla Kommun
December 20, 2019 09:19 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2019-12-19 ALM Equity AB har vunnit markanvisningstävling i Barkarby Centrum. Preliminär byggrätt om ca 24 000 kvm BTA. Marken kommer upplåtas som äganderätt med tillträde när detaljplan...
ALM Equitys dotterbo
ALM Equitys dotterbolag Småa AB tilldelas markanvisning i Karlsviks strand, Stockholm
December 13, 2019 08:52 ET | ALM Equity AB
Stockholm 2019-12-13 Småa AB har tilldelats en markanvisning i Karlsviks strand, Farsta, med en preliminär byggrätt om ca 5 000 kvm BTA. Marken kommer att upplåtas som äganderätt med tillträde...
ALM Equity och Klöve
ALM Equity och Klövern ingår samarbete i Kista
December 04, 2019 07:00 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2019-12-04 Klövern blir delägare i ALM Equitys projekt Kista Square Garden i centrala Kista ALM Equity äger tomträtten med kontorsfastigheten sedan 2017 och har sedan...
ALM Equity AB (publ)
ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari - september 2019
November 27, 2019 02:00 ET | ALM Equity AB
Stockholm 2019-11-27  2019jul – sep2018jul – sep2019jan – sep2018jan – sep2018jan – decFINANSIELLT KONCERN     Omsättning  (Mkr)3617151 1711 5992 598Rörelseresultat (Mkr)412670132189Periodens resultat...
ALM Equity byggstart
ALM Equity byggstartar ytterligare 78 lägenheter till förvaltning
October 17, 2019 11:13 ET | ALM Equity AB
Stockholm 2019-10-17 ALM Equity byggstartar förvaltningsprojektet Ängshuset på Rinkebyterrassen, bestående av 78 lägenheter. Projektet är ett samarbete mellan koncernens dotterbolag där ALM Småa...
ALM Equity och Reson
ALM Equity och Resona byggstartar 276 bostäder i Barkarbystaden
September 27, 2019 08:00 ET | ALM Equity AB
I Barkarbystaden byggstartar ALM Equity projektet Kronan. ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad (50%) kommer tillsammans med Resona (50%) att utveckla ett flerbostadshus bestående av 276 lägenheter...