Resolutions of Annua
Resolutions of Annual General Meeting of LHV Group
March 22, 2023 10:30 ET | AS LHV Group
The Annual General Meeting of Shareholders of AS LHV Group (Group), was held on 22 March at Hilton Tallinn Park Hotel. It was possible to participate in the meeting electronically and vote remotely on...
LHV Groupi aktsionär
LHV Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
March 22, 2023 10:30 ET | AS LHV Group
22. märtsil leidis Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis aset AS-i LHV Group (Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta elektrooniliselt ja päevakorras olevate...
LHV Group results in
LHV Group results in February 2023
March 14, 2023 02:00 ET | AS LHV Group
In February, against the background of an uncertain economic environment, the growth of LHV’s loan portfolio and volume of deposits slowed down, but the quality of the credit portfolio remained at a...
LHV Groupi tulemused
LHV Groupi tulemused veebruaris 2023
March 14, 2023 02:00 ET | AS LHV Group
Ebakindla majanduskeskkonna taustal LHV laenuportfelli ja hoiuste kasv veebruaris pidurdus, kuid krediidiportfelli kvaliteet püsis heal tasemel. AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused vähenesid...
NOTICE ON CALLING AN
NOTICE ON CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
February 28, 2023 01:01 ET | AS LHV Group
The Management Board of AS LHV Group (hereinafter the Group) hereby calls the general meeting of the shareholders (hereinafter the general meeting), to be held on 22 March 2023 starting at 13:00...
TEADE AKTSIONÄRIDE K
TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA
February 28, 2023 01:01 ET | AS LHV Group
AS-i LHV Group (edaspidi Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 22. märtsil 2023. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23,...
LHV Group 2022 Audit
LHV Group 2022 Audited Annual Report and Dividend Proposal
February 28, 2023 01:00 ET | AS LHV Group
The Supervisory Board of AS LHV Group (hereinafter: LHV Group) approved the 2022 audited annual report and will submit it to the Annual General Meeting for approval. Compared to the unaudited interim...
LHV Groupi 2022. aas
LHV Groupi 2022. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine
February 28, 2023 01:00 ET | AS LHV Group
AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) nõukogu kiitis heaks ettevõtte 2022. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Finantstulemuste osas ei ole...
Recording of LHV Gro
Recording of LHV Group's 14 February investor webinar
February 14, 2023 06:10 ET | AS LHV Group
On 14 February LHV Group held a virtual investor meeting to give an overview of the 2023 Financial plan and five year financial forecast. The plans of the company were introduced by Madis Toomsalu,...
LHV 14. veebruari in
LHV 14. veebruari investorseminari salvestus
February 14, 2023 06:10 ET | AS LHV Group
14. veebruaril toimunud virtuaalsel investorkohtumisel tutvustas LHV Group 2023. aasta finantsplaani ja viie aasta finantsprognoosi. Ettevõtte plaane tutvustasid LHV Groupi juhatuse esimees Madis...