Harju County Court started the proceedings on the claim filed by AS Tallink Grupp against AS Tallinna Sadam
April 15, 2021 02:44 ET | AS Tallinna Sadam
Harju County Court stared the proceedings on the claim filed by AS Tallink Grupp (hereinafter: „Tallink“) against AS Tallinna Sadam (hereinafter: „Tallinna Sadam“) for partial reimbursement of the...
Harju Maakohus võttis menetlusse ASi Tallink Grupp hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu
April 15, 2021 02:44 ET | AS Tallinna Sadam
Harju Maakohus võttis menetlusse ASi Tallink Grupp (edaspidi: „Tallink“) poolt 01.03.2021 esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi: „Tallinna Sadam“) vastu alusetult saadud 15,4 miljoni euro...
ADOPTION OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AS TALLINNA SADAM WITHOUT CONVENING THE MEETING
April 12, 2021 00:00 ET | AS Tallinna Sadam
Dear shareholder! The Management Board of AS Tallinna Sadam, registry code 10137319, address Sadama 25, 15051 Tallinn (hereinafter: Tallinna Sadam), proposes to the shareholders to adopt...
AS-I TALLINNA SADAM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
April 12, 2021 00:00 ET | AS Tallinna Sadam
Hea aktsionär! ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn (edaspidi: Tallinna Sadam), juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks...
AS Tallinna Sadam operational volumes for 2021 Q1
April 09, 2021 02:00 ET | AS Tallinna Sadam
In 2021 Q1, 5.3 million tonnes of cargo and 373 thousand passengers passed through the harbours of Tallinna Sadam. Compared to the same period of previous year, the cargo volume increased by 10% and...
ASi Tallinna Sadam 2021. aasta I kvartali tegevusmahud
April 09, 2021 02:00 ET | AS Tallinna Sadam
2021. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,3 miljonit tonni kaupa ja 373 tuhat reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 10% ja reisijate arv vähenes 76%....
Tallinna Sadam audited Annual Report 2020 and dividend proposal
April 05, 2021 02:00 ET | AS Tallinna Sadam
The supervisory board of AS Tallinna Sadam (hereinafter: “Tallinna Sadam”) approved the audited annual report for 2020 presented by the management board. There are no differences in the audited...
Tallinna Sadama 2020. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
April 05, 2021 02:00 ET | AS Tallinna Sadam
ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud 2020. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2020. a finantstulemused ei ole muutunud võrreldes 26.02.2021...
Changes in the Nomination Committee of Tallinna Sadam
March 29, 2021 06:56 ET | AS Tallinna Sadam
On 18.03.2021, the Estonian Government appointed Merike Saks as the new secretary general of the Ministry of Finance for a term of five years as of 05.04.2021. The secretary general of the Ministry of...
Muudatused Tallinna Sadama nimetamiskomitees
March 29, 2021 06:56 ET | AS Tallinna Sadam
Vabariigi Valitsus nimetas 18.03.2021 uueks rahandusministeeriumi kantsleriks Merike Saksa volituste tähtajaga viis aastat alates 05.04.2021. Rahandusministeeriumi kantsler on ametikoha põhiselt ka...