AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 – rekordhögt rörelseresultat
October 26, 2016 02:50 ET | AarhusKarlshamn AB
· Rörelseresultatet, exklusive förvärvsrelaterade kostnader på 15 mkr, var rekordhögt och uppgick till 431 mkr (376 mkr), en förbättring med 15%. Detta trots en valutaomräkningseffekt som uppgick till...
AAK’s Interim report for the third quarter 2016 – all-time high operating profit
October 26, 2016 02:50 ET | AarhusKarlshamn AB
· Operating profit, excluding acquisition costs of SEK 15 million, reached SEK 431 million (376), an improvement of 15 percent and an all-time high record. This despite a currency translation impact...
Melker Schörling will leave his position as Chairman of the Board in the spring of 2017
October 24, 2016 02:45 ET | AarhusKarlshamn AB
Referring to today’s press release from Melker Schörling AB (publ.) AAK would like to inform that Melker Schörling will leave his position as Chairman of the Board of AAK AB (publ.) at the Annual...
Melker Schörling lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande under våren 2017
October 24, 2016 02:45 ET | AarhusKarlshamn AB
Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ.) vill AAK informera att Melker Schörling kommer att lämna sitt uppdrag som styrelseordförande för AAK AB (publ.) vid...
AAK bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 26 oktober 2016
October 19, 2016 04:00 ET | AarhusKarlshamn AB
I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2016, hålls en press- och analytikerkonferens via telefon, onsdagen den 26 oktober klockan 13:00 lokal tid. Konferensen...
Conference call for investors, stock market analysts and media – release of AAK’s Interim report for the third quarter 2016
October 19, 2016 04:00 ET | AarhusKarlshamn AB
In connection with the release of AAK’s Interim report for the third quarter 2016, we invite you to a Press & Analyst telephone conference, to be held on Wednesday, October 26, 2016 at 1:00 p.m. CET....
AAK’s Interim report for the second quarter 2016 – all-time high operating profit for a second quarter
July 15, 2016 05:00 ET | AarhusKarlshamn AB
· A record-high operating profit of SEK 368 million (326 excluding non -recurring items) was achieved, an improvement of 13 percent. The currency translation impact was negative SEK 8 million...
AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2016 – rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal
July 15, 2016 05:00 ET | AarhusKarlshamn AB
· Rörelseresultatet blev rekordhögt och uppgick till 368 mkr (326 mkr exklusive engångsposter), vilket var en förbättring med 13%. Valutaomräkningseffekten häri uppgick till -8 mkr (39 mkr),...
AAK stärker sin närvaro i USA ytterligare genom förvärv av ledande företag i Kalifornien
July 15, 2016 02:10 ET | AarhusKarlshamn AB
AAK har förvärvat California Oils Corporation, det ledande företaget inom special- och semispecialoljor på den amerikanska västkusten, från japanska Mitsubishi Corporation. California Oils...
AAK increases its presence in the U.S. further as leading California based company is acquired
July 15, 2016 02:10 ET | AarhusKarlshamn AB
AAK has acquired the leading West Coast based vegetable oils company California Oils Corporation from Mitsubishi Corporation of Japan. California Oils Corporation, also known as CalOils, had last year...