Det första steget av
Det första steget av den kliniska fas IIa studien med naptumomab i kombination med docetaxel har framgångsrikt slutförts och rekryteringen till andra steget av studien pågår
June 01, 2022 08:00 ET | Active Biotech
Lund, 1 juni 2022 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess partner NeoTX tillkännager idag det framgångsrika slutförandet av det första steget av en adaptiv (Simon 2 stage) klinisk fas IIa...
Successful completio
Successful completion of the first stage of the phase IIa clinical trial of naptumomab in combination with docetaxel and the study is now enrolling into the second stage
June 01, 2022 08:00 ET | Active Biotech
Lund, June 1, 2022 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) and its partner NeoTX announce today the successful completion of the first stage of a Simon 2 stage phase IIa clinical trial of naptumomab...
Årsstämma i Active B
Årsstämma i Active Biotech AB
May 19, 2022 11:00 ET | Active Biotech
Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I...
Annual General Meeti
Annual General Meeting of Active Biotech AB
May 19, 2022 11:00 ET | Active Biotech
The Annual General Meeting of Active Biotech was held on May 19, 2022. Due to the situation resulting from the Corona virus, the Meeting was carried out through postal voting, without any physical...
FDA beviljar särläke
FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros
May 18, 2022 09:00 ET | Active Biotech
Lund 18 maj 2022 - Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod  vid behandling av...
FDA grants Orphan Dr
FDA grants Orphan Drug Designation for tasquinimod in myelofibrosis
May 18, 2022 09:00 ET | Active Biotech
  Lund May 18, 2022 - Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted tasquinimod Orphan Drug Designation for the treatment of...
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021 Active Biotech AB (publ)
April 28, 2022 03:40 ET | Active Biotech
Active Biotechs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att...
Annual Report 2021 A
Annual Report 2021 Active Biotech AB (publ)
April 28, 2022 03:40 ET | Active Biotech
Active Biotech's Annual Report 2021 is now available for download at www.activebiotech.com. The Annual Report will only be digitally distributed. Download as PDF Lund, April 28, 2022 Active...
Active Biotech stärk
Active Biotech stärker patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar
April 26, 2022 02:30 ET | Active Biotech
Lund, 26 april 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag att Europeiska patentverket (EPO) har utfärdat ett beslut om att bevilja Active Biotechs patent relaterat till användning av...
Active Biotech stren
Active Biotech strengthens the patent protection for laquinimod in eye disorders
April 26, 2022 02:30 ET | Active Biotech
Lund, April 26, 2022, Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) today announced that the European Patent Office (EPO) has issued a decision to grant Active Biotech’s patent related to use of laquinimod...