logo.png
Interim report – first quarter of 2021
May 06, 2021 05:23 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Thursday, Schouw & Co. released its interim report for the first quarter of 2021; strong Q1 performance with revenue and EBITDA improving. Highlights Strong Q1 performance with revenue and...
logo.png
Delårsrapport for 1. kvartal 2021
May 06, 2021 05:23 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2021; et stærkt 1. kvartal med fremgang i både omsætning og EBITDA. Hovedpunkter Stærkt 1. kvartal med fremgang i...
logo.png
Annual general meeting of Schouw & Co.
April 15, 2021 07:50 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
The Company’s annual general meeting was held today at Hermans, Tivoli Friheden, DK-8000 Aarhus C. Due to the circumstances of covid-19, the general meeting was live streamed on the Internet. ...
logo.png
Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.
April 15, 2021 07:50 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Schouw & Co. har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Hermans, Tivoli Friheden, 8000 Aarhus C. Grundet omstændighederne med coronavirus blev generalforsamlingen livestreamet over internettet....
logo.png
Notice of the Annual General Meeting of Aktieselskabet Schouw & Co.
March 15, 2021 08:00 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Notice is hereby given that the Company’s Annual General Meeting will be held on Thursday, 15 April 2021 at 11:30 am CEST at Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C, Denmark (the...
logo.png
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.
March 15, 2021 08:00 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 11:30 i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C. Coronavirus umuliggør desværre den...
logo.png
Continuation of incentive programme
March 12, 2021 07:52 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Schouw & Co. has for a number of years operated a share‐based incentive programme for the purpose of promoting value creation in Schouw & Co. by aligning the interests of the individuals...
logo.png
Fortsættelse af incitamentsprogram
March 12, 2021 07:52 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Schouw & Co. har i en årrække haft et aktiebaseret incitamentsprogram, hvis formål er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede...
logo.png
Annual Report 2020: The conglomerate shows its strength
March 05, 2021 01:30 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
The conglomerate shows its strength in 2020 Highlights Realised in 2020 A highly unusual year with increased volume sales and a strong EBITDA improvement. Solid cash flows from...
logo.png
Årsrapport 2020: Konglomeratet viser sin styrke
March 05, 2021 01:30 ET | Aktieselskabet Schouw & Co.
Konglomeratet viser sin styrke i 2020 Hovedpunkter Realiseret i 2020 Et helt usædvanligt år, der gav øget afsætning og stor fremgang i EBITDA. Solid pengestrøm fra drift og markant...