Wireless System Integration Sweden AB som förvärvats av Allgon offentliggör IoT-affär gällande uppkopplade batterier för NorthStar
October 27, 2016 09:19 ET | ALLGON AB
Wireless System Integration Sweden AB som Allgon förvärvat annonserade idag att man har utvecklat nästa generations uppkopplade batterier för kunden NorthStar. I dagarna lanseras NorthStars...
Kommuniké från extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) den 26 oktober 2016
October 26, 2016 04:51 ET | ALLGON AB
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen...
Allgon AB acquires the IoT-company Wireless System Integration Sweden AB
September 29, 2016 02:30 ET | ALLGON AB
Allgon AB has signed an agreement to acquire Wireless System Integration Sweden AB, a fast-growing company within IoT (Internet of Things). In connection with this, the Allgon group also creates a new...
Allgon AB förvärvar IoT-bolaget Wireless System Integration Sweden AB
September 29, 2016 02:30 ET | ALLGON AB
Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Wireless System Integration Sweden AB, ett snabbväxande bolag inom IoT (Internet of Things). I samband med detta skapar Allgongruppen också ett nytt...
Tillförordnad CFO
September 23, 2016 07:16 ET | ALLGON AB
Sten Hildemar, CFO Allgon AB skall genomgå två planerade operationer och förväntas vara åter i tjänst i maj 2017. Till tillförordnad CFO för Allgon AB under denna tid har Johan Gripmar utsetts....
Delårsrapport Allgon AB (PUBL)  1 JANUARI  - 30 JUNI 2016
August 30, 2016 02:30 ET | ALLGON AB
Kvartalet i korthet Notera att jämförelsetalen för 2015 inte är direkt jämförbara med 2016 års siffror då koncernens verksamhet genomgått stora förändringar, se sidorna 6-10 för mer information. ·...
Antennaffär värd 30 MSEK till Allgongruppen
August 16, 2016 02:30 ET | ALLGON AB
Smarteq Wireless AB som ingår i Allgonggruppen har valts till antennleverantör för Aidons pågående utrullning av nya elmätare i Norge. Fram till 2019 kommer totalt 2.9 miljoner elmätare för...
Större order för radiostyrning till Åkerströms
June 13, 2016 02:30 ET | ALLGON AB
Åkerströms Björbo AB har fått en order värd ca 900 000 kr från Timars Svets & Smide i Falkenberg. Ordern innefattar ombyggnation av äldre lastbilar där 40 befintliga fordon skall renoveras och...
ALLGON AB (publ) stärker kassan med 10,5 MSEK genom att teckningsoptionsprogram utnyttjas
June 08, 2016 02:35 ET | ALLGON AB
Allgon AB (publ) meddelar idag att aktier till ett totalt belopp om 11,1 MSEK tecknats genom att optionsrätter i teckningsoptionsprogrammen utställda 2013 och 2016 har utnyttjats. Priset per aktie är...
Yasemin Heper Mårtensson ny VD för Smarteq Wireless AB
May 30, 2016 08:31 ET | ALLGON AB
Antennbolaget Smarteq Wireless AB, som ingår i Allgon AB (Publ), har utsett en ny VD. Yasemin Heper Mårtensson tillträder som VD den 29 augusti 2016, med operativt ansvar för verksamheten. Yasemin har...