Dėl naujos APB „Aprangos“ įstatų redakcijos
April 17, 2007 04:07 ET | Apranga
2006 balandžio 27 d. vyksiančiam APB „Apranga“ akcininkų susirinkimui teikiamas bendrovės įstatų projektas (žr. prisegtą bylą). Įstatų projektas taip pat paskelbtas www.apranga.lt/investuotojams....
On proposals of resolutions of general meeting
April 16, 2007 09:18 ET | Apranga
The board meeting of the company held on April 16, 2007 approved draft consolidated annual report and audited financial statements to be proposed to the general shareholders meeting, which will be...
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų
April 16, 2007 09:18 ET | Apranga
2007 balandžio mėn. 16 d. įvykęs APB „Apranga“ valdybos posėdis pritarė akcininkų susirinkimui, vyksiančiam 2006 balandžio 27 d., teikiamų bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo ir finansinių...
„Aprangos” grupė atidaro net 9 naujas parduotuves Kaune
April 06, 2007 03:22 ET | Apranga
Balandžio 10 d. drabužių verslo lyderė Lietuvoje ir Baltijos šalyse „Aprangos“ grupė Kaune, prekybos centre Akropolis, atidaro iš karto 9 parduotuves, kurių plotas siekia 5,7 tūkst. kv.m. Tarp jų...
APRANGA Group launching 9 new stores in Kaunas
April 06, 2007 03:22 ET | Apranga
The Lithuanian and Baltic leader of clothing retail APRANGA Group will launch 9 stores, covering an area of 5.7 thousand sq. m in the shopping centre Akropolis in Kaunas on April 10. They will...
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo
April 04, 2007 05:12 ET | Apranga
APB „Apranga“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyks 2007 m. balandžio 27 d. 13 val. buveinės patalpose (Kirtimų 51, Vilnius), skelbta darbotvarkė papildoma klausimu „dėl APB „Apranga“ įstatų...
On amendment of the general meeting agenda
April 04, 2007 05:12 ET | Apranga
The earlier announced agenda of the general meeting of Apranga APB which will be held on April 27, 2007 at 1:00 p.m. in the company's premises (Kirtimu 51, Vilnius) is amended by the item “on...
„Aprangos” grupės apyvarta 2007 m. sausio - kovo mėn.
April 03, 2007 03:40 ET | Apranga
Lietuvos ir Baltijos šalių drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderės „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2007 m kovo mėn. sudarė 34,9 mln. litų (10,1 mln. eurų), arba net 78% daugiau nei per 2006 m....
Apranga Group turnover in January through March, 2007
April 03, 2007 03:40 ET | Apranga
The turnover of Apranga Group, the leader of retail apparel market in Lithuania and the Baltics, has made LTL 34.9 million (EUR 10.1 million) in March, 2007, increasing even by 78% comparing to the...
APRANGA GROUP expands in Latvia
March 23, 2007 04:12 ET | Apranga
23 03 2007, Vilnius. Apranga Group, the leader of retail apparel market in Lithuania and the Baltics opens one more shop in the shopping centre SPICE in Riga. It is the first Pull and Bear store in...