Delårsrapport Q1 2020: Starkt resultat i första kvartalet. EBITDA ökar med 169%.
May 20, 2020 06:30 ET | Arcoma AB
Starkt resultat i första kvartalet. EBITDA ökar med 169%. FINANSIELLT SAMMANDRAG Första kvartalet Nettoomsättning för kvartalet minskade med 4% till 33 392 (34 794) kSEK. EBITDA (rörelseresultat...
Konica Minolta Europa tecknar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma
May 11, 2020 04:00 ET | Arcoma AB
11 maj 2020 PRESSRELEASE  Konica Minolta Europa tecknar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma  Konica Minolta Europa har idag tecknat ett 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma.   Konica Minolta och...
Rättelse: Årsredovisning 2019 är nu publicerad
April 29, 2020 07:15 ET | Arcoma AB
2020-04-29 PRESSRELEASE  Rättelse: Årsredovisning 2019 är nu publicerad Rättelsen avser felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för...
Årsredovisning 2019 är nu publicerad
April 29, 2020 06:30 ET | Arcoma AB
2020-04-29 PRESSRELEASE  Årsredovisning 2019 är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Tryckt...
Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)
April 21, 2020 10:15 ET | Arcoma AB
Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö onsdagen den...
Mattias Rundgren utses till tillförordnad VD
April 20, 2020 06:00 ET | Arcoma AB
2020-04-20 PRESSRELEASE  Mattias Rundgren utses till tillförordnad VD Styrelsen i Arcoma AB har utsett bolagets finanschef Mattias Rundgren till tillförordnad VD från och med den 11 maj 2020, när...
Susanne Rydberg utses till ny VD för Arcoma AB
April 15, 2020 07:00 ET | Arcoma AB
15 april 2020 PRESSRELEASE Susanne Rydberg utses till ny VD för Arcoma AB Styrelsen i Arcoma har utsett Susanne Rydberg till ny Verkställande Direktör. Susanne Rydberg har lång erfarenhet från...
Uppdatering med anledning av Covid-19
April 07, 2020 03:15 ET | Arcoma AB
2020-04-07 PRESSRELEASE  Uppdatering med anledning av Covid-19 Arcoma publicerar idag en video med en intervju med VD Jesper Söderqvist med anledning av den osäkerhet...
Arcoma får första order på nya produkten Arcoma Precision i5
March 24, 2020 03:15 ET | Arcoma AB
2020-03-24 PRESSRELEASE  Arcoma får första order på nya produkten Arcoma Precision i5 Arcoma AB har fått första order på den nyutvecklade produkten Arcoma Precision i5 som bolaget lanserade 12...
Arcoma receives first order for the new product, Arcoma Precision i5
March 24, 2020 03:15 ET | Arcoma AB
2020-03-24 PRESSRELEASE  Arcoma receives first order for the new product, Arcoma Precision i5 Arcoma AB has received the first order for the new product Arcoma Precision i5, which was launched on...