Informationsdokument – BI Boligejendomme A/S
April 17, 2024 09:02 ET | BI Boligejendomme A/S
Opdateret informationsdokument for BI Boligejendomme A/S offentliggøres dags dato. Der er fore­taget følgende opdateringer i informationsdokumentet: Opdatering af ændringer i...
Forløb af ordinær generalforsamling i BI Boligejendomme A/S
April 17, 2024 09:01 ET | BI Boligejendomme A/S
Ovennævnte selskab har afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2024. Bestyrelsens beretning for det forløbne årBestyrelsens beretning blev taget til efterretning af...
Resultatforventninger for 2024
April 05, 2024 04:00 ET | BI Boligejendomme A/S
Baseret på en ekstern valuarvurdering nedskrives ejendomsporteføljen i BI Boligejendomme A/S med lidt over 2 %, hvilket indregnes i selskabets indre værdi den 5. april 2024. BI Boligejendomme A/S...
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BI Boligejendomme A/S
March 22, 2024 05:00 ET | BI Boligejendomme A/S
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i BI Boligejendomme A/S, som afholdes onsdag den 17. april 2024. Dagsordenen inkl. bilag kan ses af de vedhæftede dokumenter, som ligeledes kan...
Informationsdokument – BI Boligejendomme A/S
March 15, 2024 06:18 ET | BI Boligejendomme A/S
Opdateret informationsdokument for BI Boligejendomme A/S offentliggøres dags dato. Der er fore­taget følgende opdateringer i informationsdokumentet: Afsnittet ”Investorer”Aktiernes...
Årsrapport 2023 for BI Boligejendomme A/S
March 15, 2024 06:17 ET | BI Boligejendomme A/S
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for BI Boligejendomme A/S, som herved offentliggøres. Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra...
Ophævelse af suspension af foreninger, fonde og selskaber under administration af BI Management A/S
March 15, 2024 06:16 ET | BI Boligejendomme A/S
BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for de af selskabet administrerede UCITS og AIF’er. Det gælder: Investeringsforeningen BankInvestKapitalforeningen BankInvest...
Anmodning om suspension for foreninger, fonde og selskaber under administration af BI Management A/S
March 15, 2024 04:40 ET | BI Boligejendomme A/S
BI Management A/S er ikke i stand til at stille priser for de af selskabet administrerede UCITS og AIF’er på grund af tekniske udfordringer. Det gælder: Investeringsforeningen...
Finanskalender 2024 – BI Boligejendomme A/S
January 16, 2024 08:00 ET | BI Boligejendomme A/S
Finanskalenderen for 2024 for BI Boligejendomme A/S, forvaltet af BI Management A/S, er fastsat således af selskabets bestyrelse: Årsrapport for 2023: den 15. marts 2024Ordinær generalforsamling:...
BI Boligejendomme A/S - Resultatforventninger for 2023
January 08, 2024 03:00 ET | BI Boligejendomme A/S
Den endelige valuarvurdering af ejendomsporteføljen pr. 31. december 2023 indeholder en mindre negativ korrektion af enkelte ejendomsværdier i forhold til den foreløbige valuarvurdering, som blev...