BTS Group AB (PUBL)
BTS Group AB (PUBL) Interim report January 1 – June 30, 2023
August 18, 2023 01:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, August 18, 2023 Cautious market leading to flat revenue and lower margins January 1 – June 30, 2023 Net sales amounted to MSEK 1,282 (1,188)....
Inbjudan till presen
Inbjudan till presentation av BTS Q2 2023
August 11, 2023 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 11 augusti 2023 Inbjudan till presentation av BTS Q2 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom...
Invitation to BTS Q2
Invitation to BTS Q2 2023 presentation and conference call
August 11, 2023 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, August 11, 2023 Invitation to BTS Q2 2023 presentation and conference call STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation...
Kommuniké från BTS G
Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma
May 12, 2023 10:51 ET | BTS GROUP AB
Stockholm 12 maj 2023 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,40 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,70 SEK. Som avstämningsdag för den...
Bulletin from BTS Gr
Bulletin from BTS Group AB's Annual General Meeting
May 12, 2023 10:51 ET | BTS GROUP AB
Stockholm May 12, 2023 The Annual General Meeting approved the proposed dividend to shareholders of SEK 5.40 per share, divided into two payment occasions of SEK 2.70 each. The record date for the...
BTS Group AB (publ)
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023
May 12, 2023 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S EStockholm den 12 maj 2023 Oförändrade intäkter (2 procent tillväxt) under ett utmanande kvartal1 januari – 31 mars 2023• Nettoomsättningen uppgick till 579 (524) MSEK....
BTS Group AB (publ)
BTS Group AB (publ) Interim report 1 January – 31 March 2023
May 12, 2023 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S EStockholm, May 12, 2023 Flat revenue growth (2 percent) in a challenging quarter January 1 – March 31, 2023 • Net sales amounted to MSEK 579 (524). Adjusted...
Inbjudan till presen
Inbjudan till presentation av BTS Q1 2023
May 02, 2023 02:30 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 2 maj 2023 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress...
Invitation to BTS Q1
Invitation to BTS Q1 2023 presentation and conference call
May 02, 2023 02:30 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, May 2, 2023 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation firm, invites investors, analysts and business media to its...
Acquires The Boda Gr
Acquires The Boda Group
May 02, 2023 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, May 2, 2023 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ.), a leading global strategy implementation firm, has agreed to acquire the business, operations, and all the...