BTS Group AB (publ) Kommuniké från årsstämma 080507
May 07, 2008 08:30 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Kommuniké från årsstämma 080507 Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den...
BTS Group AB (publ)
May 07, 2008 02:01 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Interim Report January 1- March 31, 2008 • Net turnover decreased by 1 percent during the first quarter and amounted to MSEK 122.3 (123.7). Adjusted for changes in exchange...
BTS Group AB (publ)
May 07, 2008 02:00 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2008 • Nettoomsättningen har under första kvartalet minskat med 1 procent och uppgick till 122,3 (123,7) MSEK. Rensat för valutakursförändringar...
Styrelsen för BTS Group AB:s förslag till styrelsesammansättning mm
April 29, 2008 11:00 ET | BTS GROUP AB
Styrelsen för BTS Group AB:s förslag till styrelsesammansättning mm Stockholm 29 april, 2008 Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ.) Vid tidpunkten för kallelse till ordinarie årsstämma hade...
BTS Group AB adjust the outlook for 2008
April 29, 2008 02:01 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB adjust the outlook for 2008 Stockholm April 29, 2008 BTS Group AB adjust the outlook for 2008 Stockholm, Sweden - BTS Group AB (publ.). In the year-end report published on February...
BTS Group AB justerar utsikter för helåret 2008
April 29, 2008 02:00 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB justerar utsikter för helåret 2008 Stockholm 29 april, 2008 Stockholm, Sverige - BTS Group AB (publ.) I BTS bokslutskommuniké utgiven den 20 februari, 2008 gavs följande utsikter...
BTS receives initial SEK 20 million in orders froml eading US-based global Telecom Company
April 02, 2008 06:05 ET | BTS GROUP AB
BTS receives initial SEK 20 million in orders froml eading US-based global Telecom Company Stockholm, Sweden and New York, USA - BTS Group AB (publ), the world's leading consulting and training...
BTS får en initial order på SEK 20 miljoner från ett ledande globalt USA-baserat telecomföretag
April 02, 2008 05:54 ET | BTS GROUP AB
BTS får en initial order på SEK 20 miljoner från ett ledande globalt USA-baserat telecomföretag Stockholm, Sverige och New York, USA - BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och...
BTS Group Ab (publ) Year-end Report January 1 - December 31, 2007
February 20, 2008 02:05 ET | BTS GROUP AB
BTS Group Ab (publ) Year-end Report January 1 - December 31, 2007 Continued good growth in revenue and earnings January - December 2007 • Net turnover increased by 38 per cent during the year and...
BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2007
February 20, 2008 02:03 ET | BTS GROUP AB
BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2007 Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat Januari - december 2007 • Nettoomsättningen har under året ökat med 38 procent och...