Annual report 1999
April 12, 2000 04:47 ET | Belships ASA
Annual report 1999 for Belships is now available on the following link:...
Annual report 1999
April 12, 2000 04:41 ET | Belships ASA
For release content, please refer to the attachment....
Årsrapport 1999
April 12, 2000 04:36 ET | Belships ASA
Årsrapport 1999 for Belship er nå tilgjengelig på følgende link:...
Årsrapport 1999
April 12, 2000 04:29 ET | Belships ASA
For release content, please refer to the attachment....
BEL - Emisjon
March 30, 2000 07:48 ET | Belships ASA
For release content, please refer to the attachment....
FORELØPIG RESULTAT FOR 1999 - 3. TERTIAL 1999
February 22, 2000 09:51 ET | Belships ASA
RESULTATER Belships fikk i tredje tertial et driftsresultat på USD -285.000. Driftsresultatet for første og annet tertial var på henholdsvis USD -1.557.000 og USD 207.000. For hele 1999 ble...