Second quarter 2021
July 23, 2021 02:00 ET | Bilia AB
Higher result than last year for both the Car Business and Service Business Second quarter 2021 Net turnover amounted to SEK 9,402 M (6,777), an increase of 39 per cent.Operational earnings...
Andra kvartalet 2021
July 23, 2021 02:00 ET | Bilia AB
Högre resultat än föregående år för både Bil- och Serviceaffären Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 9 402 Mkr (6 777), en ökning med 39 procent.Operativt rörelseresultat uppgick...
Press and analyst meeting
July 09, 2021 09:00 ET | Bilia AB
On Friday 23 July 2021, at 08:00 CEST, Bilia’s report for the second quarter 2021 will be published. On the same day Bilia arranges press and analyst meetings, where CEO Per Avander and CFO...
Press- och analytikermöte
July 09, 2021 09:00 ET | Bilia AB
Fredagen den 23 juli 2021, kl 08:00, publiceras Bilias delårsrapport för andra kvartalet 2021. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén...
Bilia’s holding of own shares amounts to 5 per cent
June 16, 2021 03:00 ET | Bilia AB
As of June 15, 2021, Bilia AB (publ) (“Bilia”) has repurchased 889 547 of its own shares under the ongoing shares repurchase programme announced on May 18, 2021. Thereby Bilia’s holding of own...
Bilias innehav av egna aktier uppgår till 5 procent
June 16, 2021 03:00 ET | Bilia AB
Per den 15 juni 2021 har Bilia AB (publ) (”Bilia”) återköpt 889 547 egna aktier inom ramen för det pågående återköpsprogrammet som offentliggjordes den 18 maj 2021. Bilias innehav av egna aktier per...
Bilia expands the important tyre business through acquisition of City Däck Öresund AB in southern Sweden
June 10, 2021 06:30 ET | Bilia AB
Bilia has today concluded an agreement to acquire City Däck Öresund AB, a company that conducts sales of tyres and rims and tyre related services as for example tyre fitting, tyre hotels, tyre...
Bilia expanderar den viktiga däckaffären genom förvärv av City Däck Öresund AB i södra Sverige
June 10, 2021 06:30 ET | Bilia AB
Bilia har idag träffat avtal om att förvärva City Däck Öresund AB, ett bolag som bedriver försäljning av däck och fälgar samt tillhörande tjänster för däck som till exempel däckmontering,...
Bilia acquires another Mercedes dealer, BilDahl AB, with five facilities in northern Sweden
May 25, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Bilia has today concluded an agreement to acquire BilDahl AB, an authorised dealer who conducts sales and service operations for Mercedes and for Nissan and Citroën. The business is conducted at...
Bilia förvärvar ytterligare en Mercedes återförsäljare, BilDahl AB, med fem anläggningar i norra Sverige
May 25, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Bilia har idag träffat avtal om att förvärva BilDahl AB, en auktoriserad återförsäljare med försäljnings- och serviceverksamhet för Mercedes samt för Nissan och Citroën. Verksamheten bedrivs på fem...