Bilia acquires another Mercedes dealer, BilDahl AB, with five facilities in northern Sweden
May 25, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Bilia has today concluded an agreement to acquire BilDahl AB, an authorised dealer who conducts sales and service operations for Mercedes and for Nissan and Citroën. The business is conducted at...
Bilia förvärvar ytterligare en Mercedes återförsäljare, BilDahl AB, med fem anläggningar i norra Sverige
May 25, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Bilia har idag träffat avtal om att förvärva BilDahl AB, en auktoriserad återförsäljare med försäljnings- och serviceverksamhet för Mercedes samt för Nissan och Citroën. Verksamheten bedrivs på fem...
The Board of Bilia AB (publ) has resolved on share repurchases
May 18, 2021 02:30 ET | Bilia AB
The Board of Directors of Bilia AB (publ) (”Bilia”) has decided to exercise its authorization from the Annual General Meeting on 27 April 2021 to repurchase a maximum of 1,000,000 own shares. The...
Styrelsen i Bilia AB (publ) har beslutat om återköp av egna aktier
May 18, 2021 02:30 ET | Bilia AB
  Styrelsen i Bilia AB (publ) (”Bilia”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2021 fattat beslut om att återköpa maximalt 1 000 000 egna aktier. Huvudsyftet med...
Bulletin from Bilia’s Annual General Meeting 2021
April 27, 2021 08:25 ET | Bilia AB
Bilia AB's AGM took place on Tuesday, 27 April 2021. Due to the ongoing pandemic the AGM was held without physical presence by the shareholders exercising their voting rights only by postal voting. ...
Kommuniké från Bilias årsstämma 2021
April 27, 2021 08:25 ET | Bilia AB
Bilia AB:s årsstämma hölls tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt endast genom poströstning....
First quarter 2021
April 27, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Strong results for both the Car Business and the Service Business First quarter 2021 Net turnover amounted to SEK 9,344 M (7,450), an increase of 25 per cent.Operational earnings amounted to SEK...
Första kvartalet 2021
April 27, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Starka resultat för både Bilaffären och Serviceaffären Första kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 9 344 Mkr    (7 450), en ökning med 25 procent.Operativt rörelseresultat uppgick till...
Bilia acquires Upplands Motor Stockholm AB, a Mercedes dealer for cars, transport vehicles and trucks
April 23, 2021 02:10 ET | Bilia AB
  Bilia has today concluded an agreement to acquire an authorised Mercedes dealer, Upplands Motor Stockholm AB, who conduct sales and service operations for Mercedes cars, transport vehicles and...
Bilia förvärvar Upplands Motor Stockholm AB, en återförsäljare för Mercedes personbilar, transportbilar och lastbilar
April 23, 2021 02:10 ET | Bilia AB
  Bilia har idag träffat avtal om att förvärva en auktoriserad Mercedes-återförsäljare, Upplands Motor Stockholm AB, som bedriver försäljning samt serviceverksamhet för Mercedes personbilar,...