Press and analyst meeting
April 19, 2021 07:30 ET | Bilia AB
On Tuesday 27 April 2021, at 08:30 CEST, Bilia’s report for the first quarter 2021 will be published. On the same day Bilia arranges press and analyst meetings, where CEO Per Avander and CFO...
Press- och analytikermöte
April 19, 2021 07:30 ET | Bilia AB
Tisdagen den 27 april 2021, kl 08:30, publiceras Bilias delårsrapport för första kvartalet 2021. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén...
For the first quarter 2021 Bilia expects to report operational earnings which is significantly higher compared with previous year and market expectations
April 14, 2021 02:30 ET | Bilia AB
For the first quarter 2021 Bilia expects to report operational earnings which is significantly higher compared with previous year and market expectations. The operational earnings for the first...
Bilia förväntas för första kvartalet 2021 rapportera ett operativt rörelseresultat som är väsentligt högre jämfört med föregående år och med marknadens förväntningar
April 14, 2021 02:30 ET | Bilia AB
Bilia förväntas för första kvartalet 2021 rapportera ett operativt rörelseresultat som är väsentligt högre jämfört med föregående år och med marknadens förväntningar. Det operativa...
Bilia expands the number of Toyota facilities in Norway through acquisition of parts of Funnemark AS
April 13, 2021 02:40 ET | Bilia AB
Bilia has today concluded an agreement to acquire Funnemark AS and Funnemark Sandefjord AS in Norway. The companies are authorized Toyota dealers, who conduct sales and service operations for Toyota...
Bilia utökar antalet Toyota-anläggningar i Norge genom förvärv av delar av Funnemark AS
April 13, 2021 02:40 ET | Bilia AB
Bilia har idag träffat avtal om att förvärva Funnemark AS och Funnemark Sandefjord AS i Norge. Bolagen är auktoriserade Toyotaåterförsäljare, som bedriver försäljning samt serviceverksamhet för...
Notice of the Annual General Meeting in Bilia AB
March 24, 2021 06:45 ET | Bilia AB
The shareholders of Bilia AB (publ), org.no. 556112-5690, are hereby given notice of the Annual General Meeting to be held on Tuesday, April 27, 2021. Due to the ongoing pandemic the Board of...
Kallelse till årsstämma i Bilia AB
March 24, 2021 06:45 ET | Bilia AB
Aktieägarna i Bilia AB (publ), org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan...
Bilia’s Annual Report 2020 on the website
March 18, 2021 08:00 ET | Bilia AB
In Bilia, sustainability is an important objective. Bilia’s Annual Report for 2020 is therefore available in digital form on Bilia’s website www.bilia.com. If you wish to receive a printed version...
Bilias årsredovisning 2020 på hemsidan
March 18, 2021 08:00 ET | Bilia AB
Inom Bilia är hållbarhet en viktig målsättning. Bilias årsredovisning för 2020 finns därför tillgänglig i digital form på Bilias hemsida www.bilia.com. Om Du önskar erhålla en tryckt version av...